DE BUURTEN

Wij passen BUURTDESIGN toe in verschillende buurten. We gaan op zoek naar wat er leeft en speelt in de buurt en welke vraagstukken voor bewoners van belang zijn. Vervolgens werken we samen aan het vinden van oplossingen voor deze vraagstukken.

DE BUURT

De buurt is de ideale schaal om BUURTDESIGN toe te passen en zo sociale verandering te bewerkstelligen door middel van sociale innovatie. De kleinschaligheid van de buurt geeft bewoners een gevoel van thuis. Het is hun buurt waar ze graag op een prettige manier willen samenleven. Ons doel is om bij te dragen aan 'meer geluk in de buurt'. 


Lees meer >

BUURT FBRK

Vaassen

In opdracht van woonstichting Triada en Ter Steege Bouw voeren wij BUURTDESIGN uit in de Industriewijk in Vaassen. Triada gaat in deze wijk van de totaal 188 woningen, 91 woningen renoveren. Naast het renoveren van de woningen heeft Triada de ambitie om samen met de bewoners te bouwen aan een leefbare buurt. Zo gaan fysiek en sociaal hand in hand in de Industriewijk, om samen de vraagstukken in de wijk op te lossen. 


Lees meer >

GLIMMEN BRINKT

Glimmen

In opdracht van Woonborg en de gemeente Groningen zijn De Buurtontdekkers in april 2022 begonnen aan de dorpsaanpak 'GLIMMEN BRINKT'. Om samen met Woonborg, Plaatselijk Belang Glimmen en de gemeente Groningen, bewoners betrokken te krijgen bij hun straat, buurt en dorp. Glimmen telt 770 woningen en 1340 inwoners. Het is een landelijk, rustig en groen forensendorp ten zuiden van de stad Groningen.


Lees meer >

SUSTAINABLE CITY CHALLENGE

Utrecht en Amersfoort

Elk jaar doen wij mee aan de 'Sustainable City Challenge' van de Utrecht Challenge Alliantie. In 2022 als experts social design en sociale verandering. Dit doen wij in opdracht van Fundamentals Academy. De 'Sustainable City Challenge 2022' was een samenwerkingsverband tussen: programma Goed op Weg, RIVM, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, ROC Midden-Nederland en de gemeente Utrecht. Dit jaar was de Sustainable City Challenge op 27, 28, 29, 30 september en op 7 oktober de afsluiting.


Lees meer >

KAMPERPOORTERIJ

Kamperpoort, Zwolle

De Kamperpoorterij is de bewonerscoöperatie in de wijk Kamperpoort in Zwolle. De Buurtontdekkers coachen de bewoners bij de ontwikkeling van de Kamperpoorterij. In de Kamperpoort staat de Elbertschool die in 1928 onder Amsterdamse architectuur is gebouwd. Voor de Kamperpoort was deze school heel belangrijk en daarom wil de Kamperpoorterij dit gebouw ontwikkelen tot een wijkvoorziening. Om zo de sociale samenhang, leefbaarheid en de betekeniseconomie in de wijk te versterken. Daarom zetten wij de KAMPERPOORTERIJ EXPEDITIE in.


Lees meer >

OMMEN MET MEKAERE

Ommen (afgerond in 2023)

'Ommen Met Mekaere' is het programma om de armoede in de gemeente Ommen op te lossen. De Buurtontdekkers voeren de inhoudelijke regie over dit programma. De opdracht van de gemeente Ommen is om nieuwe energie en enthousiasme te krijgen in de Ontwikkelgroep van 23 maatschappelijke organisaties en om het gezamenlijke convenant van 2015 met de doelen en uitgangspunten samen te herijken. In maart 2022 zijn wij aan deze opdracht begonnen. 


Lees meer >

BELEEF BEERZE

Beerze (afgerond in 2022)

In opdracht van Plaatselijk Belang Beerze zijn De Buurtontdekkers van november 2021 t/m juni 2022 bezig geweest met BELEEF BEERZE. Samen met de bewoners van het mooie buurtschap Beerze van de gemeente Ommen, een Toekomstschets ontwikkelen. Dat was onze opdracht. Hoe zien de bewoners de toekomst van Beerze voor ogen? Beerze telt 195 inwoners en heeft een rijke geschiedenis. Beerze is zeer karakteristiek vanwege haar hallenhuisboerderijen. Een deel van Beerze is beschermd dorpsgezicht. 
Lees meer >

LARS.samenthuis

Lelystad (afgerond in 2022)

De Buurtontdekkers coachen de bewoners en de medewerkers van woningcorporatie Centrada, bij het ontwikkelen van een sterke community bij het project 'wonen bij LARS'. Een community bestaande uit statushouders, spoedzoekers en EU-werkers, waarvoor Centrada 152 verplaatsbare woningen heeft gebouwd. De Buurtontdekkers ontwikkelen samen met de betrokken medewerkers van Centrada een sterke community, waar bewoners prettig samen kunnen wonen en van 'Wonen bij LARS' een succes willen maken. Dit proces heet inmiddels LARS.samenthuis!


Lees meer >

DE BEERZERVELD EXPEDITIE

Beerzerveld (afgerond in 2022)

In opdracht van Plaatselijk Belang Beerzerveld zijn De Buurtontdekkers vanaf juli 2020 bezig met de Beerzerveld Expeditie. Wij zijn begonnen in de Oordtstraat, Van Alewijkstraat, Liezenstraat en de Pastoor Laurentiusstraat. In totaal 103 adressen. Het doel van de Beerzerveld Expeditie is om met alle dorpsbewoners een toekomstschets te ontwikkelen voor Beerzerveld, die bijdraagt aan een prettige leef- en woonomgeving met een toekomstig sterk voorzieningenniveau.


Lees meer >

DE AKKERS

Wezep (afgerond in 2022)

De Akkers is een wijk in Wezep West. In 2016 zijn De Buurtontdekkers begonnen met de coaching van het project Krachtstroom. Om vanuit het Sociaal Team en het programma Oldebroek Voor Mekaar te bouwen aan sterke communities. Krachtstroom is o.a. gestart in De Akkers in Wezep. Vanuit Krachtstroom is er in De Akkers een kopgroep van bewoners ontstaan, die de ambitie hebben om een bewonerscoöperatie op te zetten in de wijk. De Buurtontdekkers coachen de bewoners bij de ontwikkeling van de bewonerscoöperatie. 


Lees meer >

LOPPERSUM ONDERWEEGNS

Loppersum (afgerond in 2021)

De Buurtontdekkers en Blink zijn samen aan de slag geweest in Loppersum, het epicentrum van het aardbevingsgebied door de gaswinning in Groningen. In opdracht van Dorpsbelangen Loppersum hebben we samen met alle voorzieningen uit het dorp ontdekt hoe het dorp er over vijf jaar uit moet zien. Wat is er dan allemaal veranderd? Waar liggen de kansen voor dit mooie dorp? Welke ideeën hebben de bewoners daarbij? Wat gaan we morgen anders doen! Met alle voorzieningen uit het dorp hebben wij een pop-up museum gebouwd, over hun beeld bij de toekomst van Loppersum. De historische vereniging, de zorgcoöperatie, de energiecoöperatie, de voetbalvereniging, de speeltuinvereniging, de lokale bedrijven en nog veel meer. 


Lees meer >

ZEEHELDENBUURT

Ommen (afgerond in 2021)

In januari 2020 zijn De Buurtontdekkers in opdracht van woningbouwcorporatie Vechtdal Wonen, op Expeditie gegaan in de Zeeheldenbuurt in Ommen. Voor De Buurtontdekkers een thuiswedstrijd en voor Ommen de primeur voor buurtgericht werken. Na een aantal maanden inzet in de Zeeheldenbuurt blijkt, dat de grootste zorg van de bewoners de verloedering in de buurt is. 'In Ommen staan we inmiddels bekend als een achterbuurt en daar schamen wij ons voor'  aldus een veel gehoorde uitspraak van de bewoners. Nu een jaar verder blijkt de Zeeheldenbuurt een buurt met veel potentie!


Lees meer >

WELKOM THUIS LOUWESHOEK

Amsterdam Nieuw-West (afgerond in 2020)

In opdracht van Woonzorg Nederland hebben De Buurtontdekkers samen met bewoners de leefbaarheid en de sfeer in het complex Louweshoek verbeterd. Louweshoek telt 148 tweekamerwoningen en ligt in Amsterdam Nieuw-West, tegenover het Slotervaartziekenhuis. De leefbaarheid in het wooncomplex Louweshoek werd door bewoners slecht beoordeeld.  In 2015 zijn wij samen met de bewoners begonnen aan het proces Welkom Thuis, om de sociale samenhang en leefbaarheid in de Louweshoek te verbeteren.


Lees meer >

GEBIEDSTEAMS OOSTSTELLINGWERF

Ooststellingwerf (afgerond in 2019)

In september 2018 zijn wij begonnen als procescoaches community werk en samenlevingsontwikkeling bij de Gebiedsteams in de gemeente Ooststellingwerf. De Gebiedsteams waren druk met individuele casuïstiek en hadden daardoor niet de focus op de transformatie van het sociaal domein: de echte verandering en vernieuwing. Onze opdracht was om de Gebiedsteams mee te nemen hoe zij individueel en collectief kunnen bouwen aan sterke communities, waardoor bewoners zelf de problemen in de buurt aanpakken. 


Lees meer >