BUURTDESIGN

Buurtdesign combineert social design met praktische methodes zoals design thinking, maakkracht en community development om echte veranderingen te maken.

BUURTDESIGN

BUURTDESIGN gaat over het creëren van een samenleving waar bewoners gelukkig samenleven. In de straat,  buurt, wijk, dorp en stad. Daarbij doorbreken  we oude patronen en durven we te experimenteren met nieuwe ideeën. We zetten een proces in gang waarbij de uitkomst open blijft, en moedigen daarmee een omgeving aan waar verandering, creativiteit en samenwerking de sleutel zijn tot een nieuwe buurtsamenleving. Onze aanpak is een krachtige mix van social design, design thinking, maakkracht, creativiteit en community development. We doorlopen zeven stappen: het samenstellen van een gezamenlijke ambitie, het identificeren en begrijpen van uitdagingen, het genereren van creatieve oplossingen, het creëren van prototypes, het testen binnen de community en het duurzaam implementeren van veranderingen.

Buurtdesign is meer dan een aanpak; het is een beweging. We brengen mensen bij elkaar om niet alleen hun leefomgeving te veranderen, maar ook de manier waarop we samenleven en samenwerken. 


Lees meer >

BUURTDESIGN ROOMS

Welkom bij Buurtdesign Rooms, waar je de kans krijgt om een expert te worden in BUURTDESIGN en deze expertise toe te passen om sociale maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Onze samenleving heeft dringend behoefte aan creatieve professionals die innovatieve oplossingen kunnen ontwerpen voor sociale problemen en in staat zijn tot het initiëren van sociale verandering. Ben je klaar om complexe uitdagingen om te zetten in inspirerende kansen?

Deze dagtrainingen zijn speciaal ontworpen voor medewerkers van woningcorporaties, ontwerpers, actieve bewonersgroepen, welzijnsorganisaties, sociale ondernemers, gemeenteambtenaren en anderen die geïnteresseerd zijn in Buurtdesign.


Lees meer >