VOOR MEER
GELUK IN
DE BUURT.

De Buurtontdekkers zijn buurtdesigners die bewoners en partners coachen bij het ontwerpen van oplossingen voor de vraagstukken in de buurt. Dat doen wij door het uitvoeren van onze BUURTDESIGN aanpak. Wij inspireren bewoners en professionals om zich in te zetten 'voor meer geluk in de buurt'. Vernieuwend, creatief en spelenderwijs werken wij samen aan sociale verandering door sociale innovatie. Daarbij zijn de bewoners 'in the lead'.


'VOOR MEER GELUK IN DE BUURT'

Onze drive: 'voor meer geluk in de buurt'. Daar staan wij voor! Als buurtdesigners coachen wij bewoners en professionals bij het samen creëren van een BUURTDESIGN, gericht op meer buurtgeluk. Iedereen wil gelukkig zijn maar wat is geluk? Voor ons betekent het tevreden zijn over je eigen leefomstandigheden. Overal waar wij zijn geweest, zijn bewoners meer tevreden over hun leefomstandigheden dan daarvoor. Creativiteit is onze belangrijkste kernwaarde. Anders kijken, denken en doen. Met een hoge funfactor. Daarin maken wij het verschil en dat kenmerkt De Buurtontdekkers.


Lees meer >

BUURTDESIGN

BUURTDESIGN is onze buurtaanpak. Gericht op sociale verandering door sociale innovatie: het ontwikkelen en implementeren van nieuwe oplossingen en ideeën voor de vraagstukken in de buurt. Vanuit het perspectief van bewoners, want zij weten wat er anders en beter kan in de buurt. Buurtdesign is een mengelmoes van social design, design thinking, public design en andere creatieve ontwerpprocessen. Daarbij hanteren wij zes vaste stappen:
1. Ambitie
2. Ontdekken
3. Vraagstukken
4. Oplossingen/ideeën
5. Prototype
6. Testen


Lees meer >

CREATIVITEIT EN SPELEN

De Buurtontdekkers coachen bewoners en professionals bij het oplossen van de vraagstukken in de buurt. Sociaal, maatschappelijk, economisch en fysiek. Daarbij doen wij een beroep op de creativiteit van de bewoners. Dat doen wij spelenderwijs. Wij bedenken en ontwikkelen elke keer weer creatieve werkvormen, om bewoners te inspireren mee te gaan doen. Een live popquiz, huiskamerconcerten, gedichten in de buurt, de stickermuur, verhalenmuseum, de schatkist, kaartspel, expositie, pop-up huiskamer, performance. Daardoor wordt het proces leuker en toegankelijker en worden mensen enthousiast. Onze BUURTDESIGN aanpak is gericht op uitvoering en training.


Lees meer >

(H)ECHT GEZINSBEDRIJF

Wij zijn een (h)echt gezinsbedrijf. Vader Ben Koenen heeft 44 jaar ervaring in buurt- en wijkgericht werken. Zoon Antonie Koenen heeft de kunstacademie Graphic Design in Utrecht gedaan en heeft zich gespecialiseerd in buurtgericht ontwerp. Zoon Jorben Koenen heeft de opleiding CMV in Utrecht gedaan en heeft een frisse blik op buurtgericht werken. Creatief dat zijn we alle drie. Deze combi van de sociale en design achtergrond, de jarenlange ervaring, een jonge frisse blik op de samenleving en veel creativiteit, zorgt voor onze unieke toegevoegde waarde en impact in de buurt. 


Lees meer >