VOOR GELUKKIG
SAMENLEVEN

Wij zijn een social design bedrijf en ontwerpen oplossingen voor sociale, maatschappelijke en culturele uitdagingen. Samen met de communities waar het om gaat. Met onze unieke BUURTDESIGN-aanpak stimuleren we experiment, creativiteit, beleving en doen.


VOOR GELUKKIG SAMENLEVEN

Bij De Buurtontdekkers staat gelukkig samenleven aan de basis van alles wat we doen, omdat we geloven dat het de essentie van het leven zelf is. Ons zevenstappenplan BUURTDESIGN richt zich op het ontrafelen en aanpakken van complexe sociaal, maatschappelijke en culturele uitdagingen. Onze aanpak omarmt twee essentiële activiteiten: de eerste is het initiëren van sociale systeemveranderingen. Vooral waar bestaande structuren het gelukkig samenleven belemmeren. In een tijdperk waar vertrouwen schaars is en betrokkenheid van bewoners onder druk staat, erkennen wij de noodzaak voor ingrijpende vernieuwing.

De tweede pijler van ons werk is het bevorderen van actieve betrokkenheid en eigenaarschap onder bewoners. Wij zijn ervan overtuigd dat de meest effectieve oplossingen voortkomen uit de ervaringen en inzichten van degenen die ze het hardst nodig hebben. Door krachten te bundelen, stimuleren we positieve en duurzame verandering. Word partner in BUURTDESIGN. Samen bouwen we met bewoners en partners aan een toekomst waarin gelukkig samenleven de gezamenlijke ambitie is.


Lees meer >

EXPERIMENT, CREATIVITEIT EN DOEN

BUURTDESIGN versterkt de verbinding tussen mensen en hun omgeving op alle schaalniveaus, van levendige straten tot dynamische buurten en wijken, en van rustieke dorpen tot bruisende steden. Onze unieke aanpak combineert ontwerpgericht werken met jarenlange ervaring in buurtgericht werken. waardoor we een strategische partner zijn voor organisaties in de publieke sector die vernieuwing nastreven. 

Centraal in onze aanpak staat het idee van experimenteren als groeimotor, creativiteit als oplossingsinstrument, beleving als een onvergetelijke ervaring en daadkrachtige actie als weg naar verandering. Bij Buurtdesign draait het niet om kant-en-klare antwoorden, maar om een co-creatieve ontdekkingsreis die leidt tot de beste oplossingen, samen met degenen die deze het meeste zullen beleven en gebruiken.


Lees meer >

BUURTDESIGN ONTWERPT OPLOSSINGEN

Onze ervaring vanuit BUURTDESIGN wijst uit dat veel uitdagingen universeel zijn, ongeacht de community of buurt. Of het nu gaat om het versterken van ontmoeting, het creëren van uitnodigende speelruimtes, het promoten van gezondheid, het verfraaien van groene ruimtes, of het stimuleren van lokale economieën, de kernbehoeften overlappen.

We reageren hierop met onze drie innovatieve concepten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. Deze concepten zijn zorgvuldig ontwikkeld om niet alleen te voldoen aan praktische behoeften, maar ook om een cultuur van actie, creativiteit en lokale inkleuring te bevorderen. Het is in 'doen' waar we geloven dat energie vrijkomt en communities tot bloei komen.


Lees meer >

(H)ECHT GEZINSBEDRIJF

Bij De Buurtontdekkers onderscheiden we ons met een krachtige combinatie van ontwerpgericht en buurtgericht werken. Dit vormt de kern van ons gezinsbedrijf. Vader Ben Koenen, met 45 jaar ervaring, is de drijvende kracht achter onze buurtgerichte aanpak. Zoon Antonie, een getalenteerd grafisch ontwerper, voegt een essentiële visuele en functionele dimensie toe aan onze projecten. Zoon Jorben, met zijn opleiding in Culturele Maatschappelijke Vorming, brengt een hedendaagse kijk op de sociale structuur van buurten, wijken en steden.

Deze unieke combinatie stelt ons in staat om niet alleen de schoonheid en functionaliteit van leefruimtes te verbeteren, maar ook de sociale en culturele aspecten die cruciaal zijn voor het samenleven in communities. Bij De Buurtontdekkers creëren we meer dan alleen het ontwerpen van oplossingen; we ontwikkelen communities en versterken de band tussen mensen en hun leefomgeving. Dit is onze bijdrage aan het verbeteren van straten, buurten, wijken, dorpen en steden, gericht op een gelukkig samenleven.


Lees meer >