VOOR MEER
GELUK IN
DE BUURT.

De Buurtontdekkers inspireren bewoners en professionals om zich in te zetten voor meer geluk in de buurt. Vernieuwend, creatief en spelenderwijs werken wij samen aan sociale verandering en eigenaarschap van bewoners in de buurt. Daarbij zijn de bewoners 'in the lead'.


'VOOR MEER GELUK IN DE BUURT'

Onze drive: 'voor meer geluk in de buurt'. Daar staan wij voor! Wij coachen bewoners en professionals bij het samen creëren van meer buurtgeluk. In de buurt bij het uitvoeren van de Buurtexpeditie en vanuit de training Buurtwerk-lekker makkelijk. Iedereen wil gelukkig zijn maar wat is geluk? Voor ons betekent het tevreden zijn over je eigen leefomstandigheden. Overal waar wij zijn geweest, zijn bewoners meer tevreden over hun leefomstandigheden dan daarvoor. Creativiteit is onze belangrijkste kernwaarde. Anders kijken, denken en doen. Met een hoge funfactor. Daarin maken wij het verschil en dat kenmerkt De Buurtontdekkers.


Lees meer >

CREATIVITEIT EN SPELEN

Wat kunnen we voor jou betekenen? De Buurtontdekkers coachen bewoners bij het samen benutten van de kansen in de buurt. Sociaal, economisch en fysiek. Daarbij doen wij een beroep op de creativiteit van de bewoners. Dat doen wij spelenderwijs. Daardoor wordt het proces leuker en toegankelijker en worden mensen enthousiast. In drie stappen ontwikkelen wij een creatieve buurtaanpak: ontdekken, doen, uitvinden. Daarnaast trainen wij professionals hoe zij op creatieve en innovatieve wijze het verschil kunnen maken in de buurt. Gericht op sociale verandering en eigenaarschap van bewoners. 


Onze buurtaanpak kent twee ontdekkingsreizen:
1. De Buurtexpeditie
2. Buurtwerk 'lekker makkelijk'


Lees meer >

GEWOON DOEN

Nadat wij ontdekt hebben wat er leeft en speelt in de buurt en hoe wij bewoners kunnen inspireren, gaan we vooral doen. Aan de basis van het doen staan de ideeën van de bewoners. Zij weten wat er beter en anders kan in de buurt. Het is voor ons werkenderwijs ontwikkelen en op creatieve wijze aansluiten bij de ambities en creatiekracht van de bewoners. Samen oplossingen uitvinden. Wat werkt wel en niet? Gericht op het boeken van resultaten. De Buurtontdekkers nemen bewoners en professionals mee op expeditie. Op zoek naar de ontdekkingen en uitvindingen voor meer geluk in de buurt.


Lees meer >

(H)ECHT GEZINSBEDRIJF

Wij zijn een (h)echt gezinsbedrijf. Vader Ben Koenen heeft 44 jaar ervaring in buurt- en wijkgericht werken. Zoon Antonie Koenen heeft de kunstacademie in Utrecht gedaan en heeft zich gespecialiseerd in buurtgericht ontwerp. Zoon Jorben Koenen heeft de opleiding CMV in Utrecht gedaan en heeft een frisse blik op buurtwerk. Creatief dat zijn we alle drie. Deze combi van jarenlange ervaring, een jonge frisse blik op de samenleving en veel creativiteit, zorgt voor unieke toegevoegde waarde en impact in de buurt. 


Lees meer >