ZEEHELDENBUURT

Ommen (afgerond in 2021)

Wat doen wij hier

 • Ontdekken wat er speelt en leeft in de buurt
 • Tegengaan verloedering in de buurt
 • Versterken sociale samenhang en leefbaarheid
 • Versterken eigenaarschap bewoners
 • Opsporen en opleiden Buurcoaches
 • BEKIJK DE KAART

  Op dinsdag 10 maart 2020 hebben we nog de eerste bewonersavond georganiseerd in woon/zorgcentrum Oldenhaghen. Het coronabeleid was toen geen handen schudden. De tweede bewonersbijeenkomst een week later ging al niet meer door. We zaten landelijk inmiddels in de intelligente lockdown. Thuis werken, social distance en geen live contact meer met bewoners van de Zeeheldenbuurt. Vechtdal Wonen heeft het project tijdelijk stopgezet. In oktober hebben we de draad in de Zeeheldenbuurt weer opgepakt.   'Een vloot is een groep schepen die bij elkaar hoort en met hetzelfde doel op weg is'

  Omschrijving

  Zeeheldenbuurt

  Geschiedenis
  De Zeeheldenbuurt is één van de oudste buurten van Ommen. Ontstaan tijdens de wederopbouw in de jaren ’50. De eerste acht woningen aan de Piet Heinstraat, werden in 1954 door Woningbouwvereniging Ommen gebouwd. Het begin van de eerste grootschalige nieuwbouw. Een welkome aanvulling op het schaarse woningbestand, ontstaan door de crisis en oorlogsjaren. 


  Buurt in beeld
  De Zeeheldenbuurt telt 212 woningen, waarvan 142 huurwoningen van Vechtdal Wonen. Daarnaast zijn er 49 seniorenwoningen en in woon/zorgcentrum Oldenhaghen 77 appartementen. In totaal wonen er 1125 inwoners. De Zeeheldenbuurt heeft een wijkvereniging met 77 leden. 

  Waarom

  Meer geluk in de buurt

  Opdracht: 'tegengaan verloedering in de buurt, door het versterken van de sociale samenhang, leefbaarheid en eigenaarschap bewoners'. Dat is het hogere doel van de buurtaanpak in de Zeeheldenbuurt. Vechtdal Wonen wil graag investeren in een leefbare buurt, waar de sociale samenhang sterk is en waar bewoners zich in gaan zetten voor de buurt. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben zij De Buurtontdekkers gevraagd om de Expeditie uit te voeren in de Zeeheldenbuurt. Te beginnen in de Piet Heinstraat, de Evertsenstraat en De Ruyterstraat. In totaal 72 adressen.

  HOE

  Buurtvloot

  Na de buurtanalyse zijn we in januari gestart met de Buurtvloot. Een vloot is een groep schepen die bij elkaar hoort en met hetzelfde doel op weg is. In de buurt hebben we een schatkist verstopt. In de huis aan huisflyer zat een ideekaart die bewoners in de verstopte schatkist konden deponeren. Dat leverde al 10 ideeën voor de buurt op. Onder het motto de Schatkist komt naar u toe, zijn we vervolgens met de schatkist huis aan huis in gesprek gegaan met de bewoners. Om contact te maken en op zoek te gaan naar goede ideeën voor de buurt. Van de 72 adressen hebben we bij 51 adressen gesprekken gevoerd met de bewoners. In totaal 17 adressen hebben ideeën aangedragen, 18 adressen willen wel helpen bij de uitvoering van de ideeën.

  Wat

  Ideeën

  Op de bewonersavond van 10 maart werden de 30 ingediende ideeën door de bewoners geprioriteerd en zo ontstond een top 5. Verkeersveiligheid, Buurtdiensten uitwisseling, Jeu de Boules baan, Verlichting gangpaden, Opknappen trottoirs. Een week later werd het proces Buurtvloot in verband met de coronacrisis stopgezet. Tijdens de coronacrisis hebben we niet stilgezeten en is Zeehelden Hulp opgezet. Een website om hulp en aanbod in de buurt te matchen. In oktober hebben we de draad weer opgepakt en gaan we samen met de Buurcoaches de top 5 ideeën uitvoeren. 

  Buurtvloot4.jpeg
  ZHB2.jpg
  Antonie gangpad.jpg
  Buurt-76.jpg

  ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN