WELKOM THUIS LOUWESHOEK

Amsterdam Nieuw-West (afgerond in 2020)

Wat doen wij hier


  • Versterken sociale samenhang en leefbaarheid
  • Tegengaan verloedering complex
  • Coachen bewoners bij proces Welkom Thuis
  • Versterken eigenaarschap bewoners

Bekijk Kaart

Toen we voor het eerst door de poort op het terrein van Louweshoek kwamen, waande wij ons in voormalig Oost-Duitsland. Naargeestige omgeving, grauw, gebouwen in de steigers, verloederde omgeving, bewoners die elkaar niet groeten.

'Dit wordt een uitdaging' dat is wat we tegen elkaar zeiden. Nu een aantal jaren verder weet je niet wat je ziet. Mooie gebouwen, een uitgevoerd plan van de bewoners voor de binnentuin en misschien wel het belangrijkste er wordt weer gegroet.

'Louweshoek moet weer van ons worden'

Omschrijving

Asbestsanering

In 2014 liep de asbestsanering van Woonzorg Nederland in Louweshoek compleet uit de hand. Gedurende de asbestsanering moesten de bewoners in hun huis blijven wonen. De bewoners maakten zich grote zorgen over hun gezondheid en kwamen in verzet. Bewoners waren gefrustreerd en teleurgesteld. Er ontstonden verschillende groepen bewoners , die met de rug naar elkaar toe kwamen te staan. De asbestsanering werd stilgelegd en Woonzorg Nederland besloot vervolgens om naast de fysieke ingrepen in het complex ook sociaal in te gaan zetten op de community. De Buurtontdekkers begonnen in 2015 aan dit avontuur. Nu 5 jaren verder mag het resultaat er zijn. Waarom

Welkom Thuis

'Louweshoek is niet meer van ons'! Dat was een uitspraak van bewoner Mark van Gils van de kopgroep Louweshoek. 'We moeten zorgen dat het weer van ons wordt'. En zo ontstond de bedoeling van de kopgroep van bewoners: Welkom Thuis. Dat als de bewoners door de poort heen komen, zij een welkom thuis gevoel krijgen. Dat ze zich niet eerst een weg hoeven te banen door het grof vuil en het vele zwerfafval. Dat het schoon, heel en veilig is. En dat er sprake is van een community waar bewoners elkaar groeten en kennen. Samen het welkom thuis gevoel creëren, dat is het hogere doel van de bewoners geworden.

Hoe

Kopgroep bewoners

De eerste stap die we hebben gezet, was op huisbezoek gaan bij een aantal bewoners in het complex. De woonconsulent had een lijst van bewoners gemaakt die representatief was voor de multi culturele community van Louweshoek. Door deze huisbezoeken ontdekte wij wat er leefde en speelde bij de bewoners. De frustraties rondom de asbestsanering zat hoog. Toch lukte het ons om tien bewoners bij elkaar te krijgen, die als kopgroep de schouders onder Louweshoek wilden gaan zetten. De kopgroep heeft zich vijf jaar lang ingezet om Louweshoek leefbaarder en socialer te maken. Zij waren de motor in het proces en hebben samen met de medebewoners de kansen voor Louweshoek benut. 

Wat

Pop-up huiskamer

In de grote hal bij de entree van het complex, hebben we samen met de kopgroep een pop-up huiskamer gebouwd. Alle bewoners moesten wel langs de pop-up huiskamer als zij naar hun woning gingen. Wij vroegen de bewoners of ze bij ons in de pop-up huiskamer op bezoek wilden komen. Door middel van een kaartspel leerden wij de bewoners beter kennen en vroegen wij ze naar hun ambities en ideeën voor Louweshoek. Dat leverde veel leuke ideeën op die voor een groot deel ook zijn gerealiseerd: schoonmaakacties, moestuin, plannen voor de binnentuin en de parkeerplaats, grofvuilbak, de zwerfafvalploeg, nieuwsbrief, vloerbedekking in de gangen, expositiewand in de poort, pimpen van de gangen en nog veel meer. Louweshoek werd: Welkom Thuis. 

LH4.jpg
LH3.jpg
LH 1.jpg
LH6.jpg

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN