VAN UITDAGINGEN NAAR OPLOSSINGEN

Wij zijn een social design bedrijf en ontwerpen oplossingen voor sociaal maatschappelijke uitdagingen. Samen met de mensen waar het om gaat. Met onze unieke BUURTDESIGN zevenstappen aanpak stimuleren we experiment, creativiteit en doen.

  1. AMBITIE     2. ONTDEKKEN     3. UITDAGINGEN     4. OPLOSSINGEN               5. PROTOTYPE     6. TESTEN     7. VOLHOUDEN

BUURTDESIGN is onze innovatieve aanpak van buurtontwikkeling, waarbij we bewoners mobiliseren voor echte verandering. Onze aanpak wordt geprezen om de zichtbare resultaten en ons vermogen om 'veranderaars' binnen communities te activeren. BUURTDESIGN biedt innovatieve oplossingen voor lokale uitdagingen, inspireert bewoners en creëert levendige leefomgevingen waarin elke veranderaar een cruciale rol speelt.

BUURTDESIGN: voor gelukkig samenleven!

1. AMBITIE

Bij Buurtdesign starten we met het vaststellen van een gemeenschappelijke ambitie. Dit doen we tijdens onze 'Ambitie Expeditie', waarbij we samen met betrokken organisaties en bewoners de toekomstige richting bepalen. Het doel is om gezamenlijk concepten te ontwikkelen die aansluiten bij de lokale uitdagingen, met een sterke nadruk op het perspectief van de bewoners. Tijdens deze stap definiëren we wat we samen willen bereiken en hoe we dit in co-creatie gaan realiseren.

Het gaat hierbij niet alleen om het bepalen van doelen, maar ook om het opzetten van een effectief samenwerkingsproces. We leggen de basis voor een vruchtbare samenwerking, gericht op het creëren van een omgeving waarin mensen gelukkig kunnen samenleven. Het kernpunt is het opzetten van een co-creatie en co-design proces dat alle betrokkenen activeert en verbindt.

2. ONTDEKKEN

In de tweede stap van Buurtdesign ligt onze focus op het identificeren van de specifieke behoeften en uitdagingen van bewoners, in overeenstemming met onze drie concepten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. Deze drie concepten zijn voor ons tools om bewoners te betrekken bij het proces. Onze Buurtdesigners werken nauw samen met de community, en deze aanpak brengt ons snel in een actieve 'doen'-modus. Door te begrijpen wat belangrijk is voor hun leefomgeving, gaan we verder dan alleen luisteren; we betrekken bewoners actief bij het ontwerpproces en beginnen meteen met het gezamenlijk vormgeven van een eerste prototype. Dit zet de toon voor snelle actie en concrete resultaten, en is cruciaal voor het omzetten van behoeften in tastbare, creatieve oplossingen.

Deze betrokken benadering stelt ons niet alleen in staat om diepgaand inzicht te verkrijgen in de wensen van bewoners, maar ook om deze snel te verweven in het ontwerpen van oplossingen die naadloos aansluiten bij de lokale communities. Door deze stap te zetten, komen we direct in actie en creëren we positieve veranderingen.

3. UITDAGINGEN

In stap 3 van Buurtdesign concentreren we ons op het begrijpen en vormgeven van lokale uitdagingen, gebaseerd op onze concepten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. We stellen vragen als: "Hoe stimuleren we ontmoetingen specifiek in deze omgeving?" en "Hoe creëren we hier een gezondere leefomgeving?" Onze Buurtdesigners verkennen de huidige en mogelijke toekomst van elke buurt, gericht op de ervaringen en behoeften van de bewoners.

Bij het doorontwikkelen van het eerste prototype betrekken we actief de eerste gebruikers en andere bewoners. Hun feedback is cruciaal voor het aanpassen en versterken van de oplossingen, om ervoor te zorgen dat deze echt aansluiten bij de lokale community. Door deze samenwerking brengen we de essentie van elke uitdaging naar voren en bepalen we wat er nodig is om samen succesvolle veranderingen te realiseren.

4. OPLOSSINGEN

Na het vaststellen van de uitdagingen, ligt in stap 4 van Buurtdesign de focus op het ontwikkelen van oplossingen. Bewoners worden aangemoedigd om ideeën aan te dragen, waaruit we de meest veelbelovende selecteren. Deze stap draait om actie: we zetten ideeën om in praktische stappen. Dit vereist niet alleen creativiteit, maar ook financiële investeringen om de ideeën te kunnen uitvoeren. Het gaat om het realiseren van concrete oplossingen en het creëren van toekomstperspectieven, wat een combinatie van inzet, tijd, energie en middelen betekent. 

Ons doel is om ideeën te vertalen in realiteit, wat leidt tot positieve veranderingen en gelukkiger samenleven in de communities. Dit proces van verandering vraagt om een gezamenlijke investering, zowel in termen van inzet als financieel, om een duurzame impact in de buurt te waarborgen. 

5. PROTOTYPE

In stap 5 van het Buurtdesign-proces zetten we de ontwikkeling van het eerste prototype uit stap 2 voort, door het te verfijnen en uit te breiden. Tevens geven we vorm aan de oplossingen van stap 4 door zowel verbeterde als meerdere nieuwe prototypes te creëren. Daardoor worden de veranderingen tastbaar en zichtbaar voor de community en bieden ze extra ruimte voor feedback.

Deze fase focust op het daadwerkelijk testen en verfijnen van de ontwerpen, waarbij we nauw luisteren naar de stem van de community. Door het verkennen van verschillende prototypes openen we deuren naar uiteenlopende oplossingen, waardoor we samen met de bewoners kunnen bepalen welke strategie het best past bij hun behoeften en wensen. Dit proces is essentieel voor het bewerkstelligen van praktische en zinvolle veranderingen in de buurt.

6. TESTEN

Volgend op de ontwikkeling van prototypes in stap 5, is het testen in de buurt de volgende essentiële stap in Buurtdesign. We brengen de prototypes naar de praktijk om ze te toetsen en buurtgerichte uitdagingen te identificeren. Dit proces verzamelt waardevolle bewonersfeedback en verhoogt het vertrouwen en de acceptatie van de voorgestelde veranderingen.

Door deze prototypes in de alledaagse realiteit van de buurt te testen, evalueren we hun effectiviteit en maken we zo nodig aanpassingen. Dit zorgt ervoor dat de veranderingen niet alleen impact hebben, maar ook duurzaam zijn en goed aansluiten bij de behoeften van de communities.

7. VOLHOUDEN

Stap 7 van Buurtdesign focust op het volhouden van de bereikte veranderingen. Deze stap draait om het blijven stimuleren van de ideeën, visie en betrokkenheid van bewoners en partners, gericht op het versterken van verbondenheid en het voortzetten van samenwerking. Voor duurzame systeemverandering is voortdurende inzet voor nieuwe houdingen, gedragingen en routines nodig. Belangrijk is dat bewoners zich verantwoordelijk voelen, zeggenschap krijgen en betrokken blijven bij de ontwikkelingen. De oprichting of versterking van een bewonersorganisatie kan hierbij ondersteunend werken.

Cruciaal voor het duurzaam houden van veranderingen is de focus op wat bewoners voor de toekomst willen, wat ze zelf kunnen bijdragen en welke ondersteuning ze nodig hebben. Het ontwikkelen van verbinding, vertrouwen en eigenaarschap is essentieel in dit voortdurende proces van sociale systeemverandering.

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN