VAN UITDAGINGEN NAAR OPLOSSINGEN

Wij zijn een social design bedrijf en ontwerpen oplossingen voor sociale, maatschappelijke en culturele uitdagingen. Samen met de mensen waar het om gaat. Met onze unieke BUURTDESIGN zevenstappen aanpak stimuleren we experimenten, creatieve processen, ontwerpen van oplossingen en doen.

  1. AMBITIE     2. ONTDEKKEN     3. UITDAGINGEN     4. OPLOSSINGEN               5. PROTOTYPE     6. TESTEN     7. VOLHOUDEN

BUURTDESIGN is onze innovatieve aanpak van buurtontwikkeling, waarbij we bewoners mobiliseren voor echte verandering. Onze aanpak wordt geprezen om de zichtbare resultaten en ons vermogen om 'veranderaars' binnen communities te activeren. BUURTDESIGN biedt innovatieve oplossingen voor lokale uitdagingen, inspireert bewoners en creëert levendige leefomgevingen waarin elke veranderaar een cruciale rol speelt.

BUURTDESIGN: voor gelukkig samenleven!

1. AMBITIE

Bij stap 1 van Buurtdesign draait het om het vaststellen van een gedurfde gemeenschappelijke ambitie en het omarmen van uitdagingen tijdens onze 'Ambitie Expeditie'. Tijdens deze expeditie stellen we doelen vast en initiëren we  een krachtig samenwerkingsproces, waarbij co-creatie en co-design centraal staan. Ons streven is om betrokkenheid te creëren tussen diverse partners om gezamenlijk tot oplossingen te komen. 

2. ONTDEKKEN

Bij stap 2 graven we dieper in de community om specifieke behoeften en uitdagingen te identificeren. Onze Buurtdesigners werken hand in hand met de community, wat leidt tot snelle actie en concrete oplossingen die direct positieve veranderingen brengen. In deze stap willen we goed begrip krijgen over de uitdaging.

3. ONTWERPEN

Bij stap 3 gaan we verder met het ontwerp. Met een scherp oog voor de uitdagingen van de community. Actieve betrokkenheid voor feedback en aanpassingen zorgt ervoor dat het ontwerp perfect aansluit bij de behoeften van de community. Samen brengen we de kern van elke uitdaging naar voren en bepalen we hoe we succesvolle veranderingen kunnen realiseren.

4. OPLOSSINGEN

Doordat we in de eerdere stappen een goed begrip hebben gekregen voor de uitdaging is het nu tijd om te komen tot oplossingen. In stap 4 gaan we met elkaar op zoek naar de creatieve ideeën en concepten van de community om de oplossing vorm te gaan geven. We verkennen met elkaar verschillende scenario’s om te komen tot een prototype.

5. PROTOTYPE

Bij Buurtdesign maken we in stap 5 prototypes, de eerste visuele versies van onze concepten of ontwerpen. Het visueel maken zorgt voor de vertaling van idee naar visualisatie. Dit is cruciaal voor het omzetten van ideeën naar realiteit. We testen, evalueren en verbeteren deze prototypes voordat we de definitieve oplossing ontwikkelen. Dit varieert van diensten tot producten.

6. TESTEN

Bij Buurtdesign brengen we in stap 6 onze ideeën naar de praktijk door ze te testen en feedback te verzamelen van de communities. Deze tests stellen ons in staat om op een leuke manier te ontdekken wat wel en niet werkt. Door directe feedback van de community worden sterke punten zichtbaar en kunnen we snel problemen uit het prototype halen, waardoor we stap voor stap werken aan oplossingen die echt een verschil maken.

7. VOLHOUDEN

In stap 7 van Buurtdesign draait het om het doorzetten van wat we zijn begonnen. We blijven de ideeën, visie en betrokkenheid van de communities en partners aanmoedigen, wat nodig is om de samenwerking te versterken en voort te zetten. Echte verandering vereist een voortdurende inspanning om nieuwe manieren van denken, handelen en routines te omarmen. Het is belangrijk dat de communities zich verantwoordelijk voelen en betrokken blijven. Het opbouwen van verbinding, vertrouwen en eigenaarschap staat centraal in dit doorlopende proces van sociale verandering.

Het is belangrijk dat de community de verandering blijft dragen, niet alleen de professionals. Zo vergroten we het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid, waardoor veranderingen beter aansluiten bij lokale behoeften en context.

CONCLUSIE

Bij Buurtdesign zetten we ons in voor gelukkig samenleven. Met ons stappenplan brengen we niet alleen verandering, maar ontwerpen we ook concrete oplossingen voor de uitdagingen van communities. We geloven sterk in de kracht van lokale betrokkenheid. Door te focussen op sociale systeemverandering en community-eigenaarschap, ontwerpen we oplossingen die écht aansluiten bij lokale behoeften. We nodigen opdrachtgevers uit om met ons samen te werken aan levendige, creatieve buurten waar mensen zich thuis voelen. Laten we samen met Buurtdesign de toekomst van onze buurten ontwerpen.

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN