Speelroute, leefstraat en buurtwinkel

De meest voorkomende uitdagingen in onze praktijk:

 • Thuisgevoel in de buurt.
 • Leefbare en veerkrachtige buurten en straten.
 • Community ontwikkeling in bestaande en toekomstige buurten.
 • Versterken sociale samenhang.
 • Hoe krijg je bewoners in beweging en betrokken?
 • Hoe creëer je sociale systeemverandering?
 • Versterken eigenaarschap bewoners.
 • Stimuleren natuurspelen.
 • Gezondere leefomgeving.
 • Jongeren betrekken bij de buurt.
 • Nieuwe woonvormen (ook voor statushouders en spoedzoekers).
 • Versterken sociale cohesie.
 • Creëeren van ontmoetingsplekken.
 • Placemaking.
 • Meer groen en biodiversiteit.
 • Bestrijden eenzaamheid.
 • Tegengaan armoede.
 • Tegengaan gentrificatie.
 • Energietransitie.
 • Versterken buurteconomie en sociaal ondernemerschap.
 • Duurzaamheid. 
 • Opleiden studenten tot creatieve professionals.
 • Transformeren leegstand tot creatieve broedplaatsen.

In onze praktijk zien we vaak dezelfde uitdagingen en om snel in actie te komen, hebben we vanuit praktijkervaringen drie projecten ontwikkeld: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. Deze projecten zijn gericht op het verrijken en activeren van communities, vanuit de pijlers sociaal, fysiek en economisch. Ze zijn ontworpen om de lokale dynamiek te versterken, van sociale cohesie tot economische groei. Met de Speelroute bevorderen we verbinding en gezondheid, de Leefstraat verbetert de leefbaarheid en toegankelijkheid, en de Buurtwinkel stimuleert lokale economie en sociaal ondernemerschap.

Onze Buurtdesign-aanpak gaat verder dan ruimtelijke vormgeving; het transformeert het sociale weefsel van buurten en moedigt bewoners aan om actieve ontwerpers van hun omgeving te zijn. Dit resulteert in communities die niet alleen bloeien, maar ook veerkrachtig en zelfvoorzienend zijn.

Drie projecten voor gelukkig samenleven

Speelroute

Actief spelen en bewegen voor jong en oud, daar gaat het om bij de speelroute. In opdracht van woonstichting Triada hebben we in de Industriewijk in Vaassen, samen met de bewoners de speelroute gerealiseerd. Dit initiatief ontwikkeld vanuit Buurtdesign, is bedoeld om mensen van alle leeftijden actief te laten worden en ontmoetingen te stimuleren. De speelroute bestaat uit speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de buurt. Tijdens het ontwerpproces werden bewoners actief betrokken als mede-ontwerpers, wat resulteerde in een sterk gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid.

Door het samen ontwerpen ontstaan er unieke kansen en inzichten over de buurt en over de verschillende communities. De route omvat diverse elementen, waaronder speel- en sporttoestellen, groenvoorzieningen en ontmoetingsplekken, en fungeert als podium voor buurtinitiatieven. Het stimuleert natuurspelen, biedt educatie over lokale ecologie en bevordert sociale cohesie. De speelroute is niet alleen een fysieke route, maar ook een instrument om openbare ruimtes tot leven te brengen en de gezondheid en verbondenheid in de buurt te bevorderen.

Leefstraat

De Leefstraat is een straat waar de auto niet dominant is maar waar je elkaar ontmoet en groen de boventoon voert. Een straat waar je zou willen wonen. Samen met de bewoners van de Beukenlaan en de Kastanjelaan in Glimmen hebben we in opdracht van woningcorporatie Woonborg en de gemeente Groningen de leefstraat samen met bewoners ontworpen. Deze straat is meer dan alleen een herinrichting; het is een combinatie van verbeterde leefbaarheid, sterkere sociale cohesie, verhoogde veiligheid en een betere levenskwaliteit voor de bewoners. De leefstraat is een strategie die de ruimte transformeert tot ontmoetingsplaatsen die gezondheid, duurzaamheid en sociale interactie bevorderen.

Wat de Leefstraat kenmerkt, is de actieve betrokkenheid van bewoners als mede-ontwerpers. Samen hebben zij het ontwerp voor de straat gemaakt, gebaseerd op de collectieve visie van de communities. In het ontwerp kwam onder andere meer groenvoorzieningen, ontmoetingsplekken, kunst en educatieve elementen terug. Hierdoor wordt een uitnodigende omgeving gecreëerd voor ontspanning, leren en het versterken van de verbondenheid door verschillende activiteiten. Het is een concept dat fysieke en sociale omgevingen in harmonie brengt en de kracht van samenwerking benadrukt. 

Buurtwinkel

In opdracht van bewonerscoöperatie Kamperpoorterij en de opleiding social design van Cibap in Zwolle, gaan De Buurtontdekkers zeven studenten coachen om vanuit de Buurtdesign-aanpak onderzoek te doen naar het opzetten van een buurtwinkel in de Kamperpoort. De Buurtwinkel wordt gerund door actieve bewoners, die als 'winkelmakers' bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Het concept van de winkel richt zich op het combineren van economische en sociale doelen, zoals het aanbieden van betaalbare producten en het organiseren van educatieve workshops om de buurt te versterken.

In het concept Buurtwinkel zijn verschillende faciliteiten te vinden, waaronder een koffiehoek, een ruilwinkel, een repair café en een lokale markt. Deze voorzieningen zijn gericht op het bevorderen van duurzaam leven, het delen van kennis en het stimuleren van ondernemerschap in de buurt. De Buurtwinkel heeft als doel om de lokale economie te stimuleren en de sociale structuur te versterken. Het fungeert als een flexibel en innovatief ontmoetingscentrum dat bijdraagt aan een bloeiende lokale economie, bevordering van sociale groei en het versterken van de verbondenheid tussen verschillende communities. 

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN