Speelroute, leefstraat en buurtwinkel

De meest voorkomende uitdagingen in onze praktijk:

 • Hoe krijg je bewoners in beweging en betrokken?
 • Hoe creëer je sociale systeemverandering en eigenaarschap bewoners?
 • Stimuleren natuurspelen.
 • Gezondere leefomgeving.
 • Jongeren betrekken.
 • Versterken leefbaarheid.
 • Starterswoningen.
 • Seniorenwoningen.
 • Nieuwe woonvormen (ook voor statushouders en spoedzoekers).
 • Versterken sociale cohesie.
 • Creëren van ontmoetingsplekken.
 • Betere kwaliteit en onderhoud openbare ruimte | placemaking.
 • Meer groen en biodiversiteit.
 • Bestrijden eenzaamheid.
 • Tegengaan armoede.
 • Tegengaan van gentrificatie.
 • Energietransitie.
 • Versterken buurteconomie en sociaal ondernemerschap.
 • Duurzaamheid.

In onze praktijk zien we vaak dezelfde uitdagingen en om snel in actie te komen, hebben we drie strategieën ontwikkeld: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. Elk van deze strategieën is gericht op het verrijken en activeren van communities, vanuit de pijlers sociaal, fysiek en economisch. Ze zijn ontworpen om de lokale dynamiek te versterken, van sociale cohesie tot economische groei. Met de Speelroute bevorderen we verbinding en gezondheid, de Leefstraat verbetert de leefbaarheid en toegankelijkheid, en de Buurtwinkel stimuleert lokale economie en sociaal ondernemerschap.

Onze Buurtdesign-aanpak gaat verder dan ruimtelijke vormgeving; het transformeert het sociale weefsel van buurten en moedigt bewoners aan om actieve ontwerpers van hun omgeving te zijn. Dit resulteert in communities die niet alleen bloeien, maar ook veerkrachtig en zelfvoorzienend zijn.

Drie kernstrategieën voor gelukkig samenleven

Speelroute

De Speelroute is een concept van De Buurtontdekkers die bewoners van alle leeftijden activeert en ontmoetingen bevordert, door het ontwikkelen van veilige, toegankelijke speel-, sport- en ontmoetingsplekken die communities verbinden. Het ontwerpproces betrekt bewoners als mede-ontwerpers, wat leidt tot een sterk gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid.

De route omvat speel- en sporttoestellen, groenvoorzieningen, ontmoetingsplekken en dient als podium voor buurtinitiatieven. Het stimuleert natuurspel, educatie over lokale ecologie en inclusiviteit. Dit concept is niet alleen een fysiek netwerk, maar ook een middel voor het verlevendigen van publieke ruimtes en het bevorderen van gezondheid en verbondenheid.

Leefstraat

De leefstraat combineert verbeterde leefbaarheid, sterkere sociale cohesie, verhoogde veiligheid en betere levenskwaliteit in de straat. Het is een strategie die ruimtes omzet in ontmoetingsplaatsen die gezondheid, duurzaamheid en sociale verbinding bevorderen. Kenmerkend is de betrokkenheid van bewoners als medeontwerpers, die de straat vormgeven naar de collectieve visie van de community.

De positieve verandering omvat groenvoorzieningen, ontmoetingsplekken, kunst en educatieve elementen, creëert een uitnodigende omgeving voor ontspanning en leren, en versterkt verbondenheid door activiteiten. De leefstraat dient als model voor toekomstige ontwikkelingen die fysieke en sociale omgevingen in harmonie brengen, en symboliseert de investering in levenskwaliteit en samenwerking tussen bewoners, overheden en organisaties.

Buurtwinkel

In onze buurtwinkel zijn bewoners actieve ‘winkelmakers’, wat bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt. De winkel combineert economische en sociale doelstellingen, zoals betaalbare producten en educatieve workshops, om de community te versterken. Faciliteiten zijn bijvoorbeeld een koffiehoek, ruilwinkel, repair café en lokale markt, alle gericht op duurzaam leven, leren, delen en ondernemerschap. Educatieve workshops verrijken de kennis en vaardigheden van bewoners, wat bijdraagt aan hun empowerment.

De buurtwinkel stimuleert de lokale economie en sociale structuur, en fungeert als een flexibel, innovatief ontmoetingscentrum dat bijdraagt aan een bloeiende lokale economie, sociale groei, en het versterken van verbondenheid tussen communities.

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN