OMMEN MET MEKAERE

Ommen (afgerond in 2023)

  • Armoede bestrijden
  • Nieuwe energie in de Ontwikkelgroep brengen
  • Oplossingen bedenken
  • Convenant herijken
  • Input leveren voor minimabeleid

Bekijk kaart

'Ommen Met Mekaere' is de titel geworden van het programma om de armoede in de gemeente Ommen op te lossen. Dat was eerst 'Ommen armoedevrij'. In 2018 is er onderzoek gedaan naar het armoedevraagstuk in Ommen. In totaal 402 huishoudens leefde op dat moment op of onder de armoedegrens. De verwachting is dat dit aantal alleen maar is toegenomen en gezien de energiecrisis nog verder zal toenemen. Armoede is niet alleen een probleem van de mensen die in armoede leven, maar van ons allemaal. We moeten het 'met mekaere' oplossen. 

Gelijke kansen voor iedereen!

Omschrijving

Ommen

Ommen is een gemeente in Overijssel en telt 18.450 inwoners. Naast Ommen heeft de gemeente dertien buurtschappen. In 2018 is er onderzoek gedaan  naar het armoedevraagstuk in Ommen. Daaruit bleek dat toen 402 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden, waarvan in totaal 210 kinderen/jongeren tot 18 jaar. Vooral eenoudergezinnen en huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond leven in armoede. Met het programma 'Ommen Met Mekaere' proberen we hier oplossingen voor de vinden. Bijzonder aan deze opdracht is, dat Ben nog steeds in Ommen woont en Antonie en Jorben er zijn opgegroeid.

Waarom

Gelijke kansen voor iedereen

Tijdens het proces van herijking van het convenant uit 2015, is er door de Ontwikkelgroep een nieuwe bedoeling (hoger doel) vastgesteld: 'Met Mekaere lossen we de armoede op, door het creĆ«ren van gelijke kansen voor iedereen'. Want daar begint de strijd tegen armoede. Ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, ook de inwoners die in armoede leven. 

Hoe

Met Mekaere

Als start van het proces zijn wij begonnen met individuele gesprekken met alle betrokken organisaties. Waarom willen de organisaties inzetten op het armoedevraagstuk? Hoe zien zij dat voor zich en wat zien zij als hun rol in dit proces? Van de 27 organisaties zijn er uiteindelijk 23 organisaties overgebleven. Zij vormen samen met de gemeente Ommen de Ontwikkelgroep. Onze opdracht is om met elkaar op zoek te gaan hoe wij weer nieuwe energie krijgen in de Ontwikkelgroep en hoe wij het proces in willen richten. Het convenant van 2015 gaan we gezamenlijk herijken. Dat betekent nieuwe doelen en oplossingsrichtingen bepalen. Daarbij is het belangrijk om ook ervaringsdeskundigen te betrekken bij het proces. Zij weten als geen ander wat wel en niet werkt bij het oplossen van de armoede. 

Wat

Ontwikkelgroep

Op 23 juni en 3 oktober hebben wij twee Ontwikkelgroepen georganiseerd in de Wolfskuil. Midden in de bossen van Ommen. Vier ervaringsdeskundigen hebben hun case ingebracht. De aanwezige organisaties werden uitgedaagd om hier oplossingen voor te bedenken. Daarnaast was er kennismaking, het stellingenspel, live popquiz, creatieve ontwerp plek, hapje en een drankje en bespreking van de oplossingen. Er zit in ieder geval weer nieuwe energie en enthousiasme in de Ontwikkelgroep. 

IMG_7971.JPG
IMG_7973.JPG
IMG_8749.JPG
Buurtwinkel.JPG

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN