KAMPERPOORTERIJ

Kamperpoort, Zwolle

Wat doen wij hier


  • Coaching ontwikkeling bewonerscoöperatie 
  • De Elbertschool als nieuwe wijkvoorziening
  • Samen ontwikkelen betekeniseconomie in de wijk
  • Versterken sociale samenhang en leefbaarheid
  • Ontwikkelen diensten voor gemeente, organisaties en bedrijven

Bekijk kaart

De Kamperpoorterij is de gedoodverfde hoofdhuurder voor de Elbertsschool. In september beslist de gemeente definitief of de Kamperpoorterij deze rol kan gaan vervullen. Inmiddels is de Kamperpoorterij al een jaar bezig om stap voor stap de Elbertsschool in gebruik te nemen voor activiteiten gericht op bewonersinitiatieven, de creatieve sector en sociaal ondernemers.

De Kamperpoorterij heeft zichzelf drie jaar de tijd gegeven om de Elbertsschool te ontwikkelen tot het nieuwe kloppende hart van de wijk: van, door en voor bewoners. Na deze drie jaar hopen de bewoners zelfstandig te kunnen opereren door het ontwikkelen van impactvolle verdienmodellen.

'Doen voor de wijk'

Omschrijving

Kamperpoort

De stad Zwolle kende vroeger drie wijken die buiten de vestinggordel gelegen waren. Zij waren genoemd naar de drie poorten, waardoor men deze wijken kon bereiken. Dit waren de 'Voor den Diezerpoort', 'Voor den Sassenpoort', en 'Voor den Kamperpoort'. Gedurende de 18 eeuw had de wijk Kamperpoort zich steeds meer ontwikkeld tot een wijk van arbeiders en kleine ondernemers.


De wijk

De Kamperpoort heeft een totale metamorfose ondergaan. Oude bedrijfscomplexen hebben plaats gemaakt voor nieuwe woonstraten met eengezins- woningen en vooral appartementen, waardoor de wijk gevarieerder en levendiger is geworden. In en rond de Kleine Voort is het gevoel van een volksbuurt tastbaar gebleven. De andere delen hebben de sfeer van een gemêleerde stadswijk gekregen, dicht tegen het centrum van de stad. De Kamperpoort is met ruim 1500 inwoners en 900 woningen een stadswijk met potentie.


Waarom

Doen voor de wijk

VROEGER WERDEN BURGERS POORTERS GENOEMD. DE POORTERIJ IS DAN OOK DE OUDE BENAMING VAN DE BURGERIJ. DE INWONERS VAN EEN STAD. LETTERLIJK BETEKENT DE KAMPERPOORTERIJ DUS: DE BEWONERS VAN DE KAMPERPOORT. DAAR GAAT HET BIJ ONS OM! DOEN VOOR DE WIJK!

De Kamperpoort is nog steeds een wijk van arbeiders en kleine ondernemers, nu aangevuld met andere leefstijlen door de komst van de stadswijk.  De doelen van de Kamperpoorterij zijn het versterken van sociale samenhang, leefbaarheid en het ontwikkelen en uitvoeren van een betekenisvolle economie in de wijk Kamperpoort. Een economie die niet gericht is op winst maken, maar op het creëren van maatschappelijke impact. De betekeniseconomie bij jou om de hoek.

Hoe

Kansen voor de wijk

Sociale samenhang: Door een centrale ontmoetingsplek te creëren, kunnen bewoners elkaar beter leren kennen en ondersteunen, wat bijdraagt aan hechtere communities. 
Leefbaarheid: De Elbertsschool als wijkvoorziening zal bijdragen aan een betere leefomgeving met meer activiteiten en voorzieningen voor alle bewoners.
Economische kansen: Het ondersteunen van de creatieve sector en sociaal ondernemers biedt werkgelegenheid en stimuleert de lokale economie.
Gemeenschapsinitiatieven: Bewoners krijgen de mogelijkheid om zelf initiatieven te organiseren en realiseren, wat leidt tot grotere betrokkenheid en actieve deelname aan de wijkontwikkeling
Zelfstandigheid en duurzaamheid: Door het ontwikkelen van impactvolle verdienmodellen, kan de Kamperpoorterij na drie jaar zelfstandig opereren, wat zorgt voor een duurzame toekomst voor de wijk. 

Wat

Ideeën

Tijdens de Kamperpoorterij Expeditie hebben wij bewoners gevraagd naar goede ideeën voor de Elbertsschool en de buitenruimte. Dat heeft een boel mooie ideeën opgeleverd.  Met alle bewoners die ideeën hebben ingediend, gaan we het concept Elbertschool verder ontwikkelen.

Met ons Ideeatelier (de caravan), gaan wij nog steeds huis aan huis, blok voor blok, straat voor straat en buurt voor buurt de hele wijk door. Op zoek naar ideeën van bewoners, die de sociale samenhang, leefbaarheid en de lokale economie versterken. In het bijzonder vragen wij bewoners naar hun ideeën voor de Elbertsschool als nieuwe wijkvoorziening. Elk idee is een begin van een mooi proces, om als bewoners met elkaar de sociale, maatschappelijke en culturele uitdagingen in de wijk aan te pakken. ‘Doen voor de wijk’ is niet voor niets ons hogere doel. 

Elbertschool.jpg
KP3.jpeg
KP2.jpg
Buurt-96.jpg

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN