KAMPERPOORTERIJ

Kamperpoort, Zwolle

Wat doen wij hier


  • Coaching ontwikkeling bewonerscoöperatie 
  • De Elbertschool als nieuwe wijkvoorziening
  • Samen ontwikkelen betekeniseconomie in de wijk
  • Versterken sociale samenhang en leefbaarheid
  • Ontwikkelen diensten voor gemeente, organisaties en bedrijven

Bekijk kaart

De KAMPERPOORTERIJ EXPEDITIE is een ontdekkingsreis naar de ideeën van de bewoners voor de wijk en in het bijzonder voor de Elbertschool als nieuwe wijkvoorziening. De Buurtontdekkers gaan samen met de Buurcoaches van de Kamperpoorterij de wijk door met een caravan. In de caravan wordt een spel gespeeld om alle ideeën van bewoners in beeld te brengen. 

'Doen voor de wijk'

Omschrijving

Kamperpoort

De stad Zwolle kende vroeger drie wijken die buiten de vestinggordel gelegen waren. Zij waren genoemd naar de drie poorten, waardoor men deze wijken kon bereiken. Dit waren de 'Voor den Diezerpoort', 'Voor den Sassenpoort', en 'Voor den Kamperpoort'. Gedurende de 18 eeuw had de wijk Kamperpoort zich steeds meer ontwikkeld tot een wijk van arbeiders en kleine ondernemers.


De wijk

De Kamperpoort heeft een totale metamorfose ondergaan. Oude bedrijfscomplexen hebben plaats gemaakt voor nieuwe woonstraten met eengezins- woningen en vooral appartementen, waardoor de wijk gevarieerder en levendiger is geworden. In en rond de Kleine Voort is het gevoel van een volksbuurt tastbaar gebleven. De andere delen hebben de sfeer van een gemêleerde stadswijk gekregen, dicht tegen het centrum van de stad. De Kamperpoort is met ruim 1500 inwoners en 900 woningen een stadswijk met potentie.


Waarom

Doen voor de wijk

VROEGER WERDEN BURGERS POORTERS GENOEMD. DE POORTERIJ IS DAN OOK DE OUDE BENAMING VAN DE BURGERIJ. DE INWONERS VAN EEN STAD. LETTERLIJK BETEKENT DE KAMPERPOORTERIJ DUS: DE BEWONERS VAN DE KAMPERPOORT. DAAR GAAT HET BIJ ONS OM! DOEN VOOR DE WIJK!

De Kamperpoort is nog steeds een wijk van arbeiders en kleine ondernemers, nu aangevuld met andere leefstijlen door de komst van de stadswijk.  Wij willen onze stichting omzetten naar een bewonerscoöperatie, gericht op het versterken van de sociale samenhang, leefbaarheid en het ontwikkelen en uitvoeren van een betekenisvolle economie in de wijk Kamperpoort. Een economie die niet gericht is op winst maken, maar op het creëren van maatschappelijke impact. De betekeniseconomie bij jou om de hoek.

Hoe

Wijkgoed Karavaan

Om ons doel te bereiken: de Elbertschool als nieuwe wijkvoorziening in de Kamperpoort, gaan wij de WIJKGOED KARAVAAN uitvoeren. Met ons Ideeatelier (de caravan), gaat wij huis aan huis, blok voor blok, straat voor straat en buurt voor buurt de hele wijk door. Op zoek naar ideeën van bewoners, die de sociale samenhang, leefbaarheid en de lokale economie versterken. In het bijzonder vragen wij bewoners naar hun ideeën voor de Elbertschool als nieuwe wijkvoorziening. Elk idee is een begin van een mooi proces, om als bewoners met elkaar de maatschappelijke vraagstukken in de wijk aan te pakken. ‘Doen voor de wijk’ is niet voor niets ons hogere doel. Tevens vragen wij bewoners of zij voorstander zijn voor het opzetten van een bewonerscoöperatie. 

Wat

Ideeën

Tijdens de Wijkgoed Karavaan vragen wij bewoners naar goede ideeën voor de Elbertschool en de buitenruimte. Ideeen die we tot nu toe al hebben verzameld zijn: woonunits voor specifieke doelgroepen (tevens ons verdienmodel), werkateliers voor (startende) ondernemers, verhuur ruimtes, wijkrestaurant, muziekstudio, koffiecorner, groenploeg Kamperpoorterij voor beheer openbare ruimte, cultuurhuis, creatieve broedplaats, grote moestuin rondom het gebouw verbonden aan het wijkrestaurant, sporten binnen en buiten. De Elbertschool wordt het fundament voor 'Doen voor de wijk'. Waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ondernemen, kunnen wonen, kunnen sporten en bewegen. Waar ze samen kunnen werken aan een sociale en leefbare wijk, waar de lokale economie bijdraagt aan het welzijn van de mensen. Met alle bewoners die ideeën hebben ingediend, gaan we het concept Elbertschool verder ontwikkelen.

Elbertschool.jpg
KP3.jpeg
KP2.jpg
Buurt-96.jpg

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN