GLIMMEN BRINKT

Glimmen (afgerond in 2024)

  • Vraagstukken
  • Ontmoeting
  • Sociale samenhang
  • Leefbaarheid
  • Straataanpak
  • Beukenlaan en Kastanjelaan

Bekijk kaart

GLIMMEN BRINKT is een ontdekkingsreis naar wat er speelt en leeft in het dorp. Waar lopen bewoners tegenaan? Welke vraagstukken vinden bewoners belangrijk? Welke problemen en kansen zien zij in het dorp? Welke ideeën hebben zij om de vraagstukken op te lossen? Glimmen is na Vaassen het tweede project waar wij BUURTDESIGN uitvoeren.

Glimmen is van oorsprong een brinkdorp. Een brink is een plek waar mensen elkaar ontmoeten in de openbare ruimte.

Glimmen Brinkt op pleintjes, grasvelden en andere plekken

Omschrijving

GLIMMEN

Glimmen is van oorsprong een brinkdorp. Een brink is een plek waar mensen elkaar ontmoeten in de openbare ruimte. Een dorpsplein, een grasveld, een plein. In ieder geval een open ruimte waar vroeger het vee werd verzameld en gemeenschapsactiviteiten plaats vonden. Dat ontmoeten is een belangrijk uitgangspunt bij Glimmen Brinkt.

Waarom

GLIMMEN BRINKT

Bewoners betrokken krijgen om zich in te zetten voor een sociaal en leefbaar Glimmen. Dat is de bedoeling van 'Glimmen Brinkt'. Glimmen is een echt forensendorp. Dat maakt het lastig om bewoners betrokken te krijgen en te houden bij het dorp. Veel mensen zetten zich in voor Glimmen. In het dorpshuis, het verenigingsleven, de school. Maar hoe houden we met elkaar de voorzieningen en de leefbaarheid overeind? Door het in ieder geval samen te doen. Als iedereen een steentje bijdraagt, dan wordt Glimmen een nog bruisender dorp. 

Hoe

MUZIEKFESTIVAL

Om erachter te komen welke vraagstukken bewoners belangrijk vinden hebben we in Glimmen Noord, Midden en Zuid een klein muziekfestival georganiseerd. Onder het motto: Glimmen Brinkt swingt. Op het plein bij het dorpshuis (Noord) en op een grasveldje van de Beukenlaan (Midden) en Hulstweg (Zuid). Met een huis-aan-huis flyer werd het hele dorp geïnformeerd. Met in de flyer een idee-kaart die de bewoners tijdens het muziekfestival in konden leveren. BLAUW GRAS (de band van De Buurtontdekkers) zorgden voor een live-popquiz. Op de tafels lagen vraagkaarten om elkaar beter te leren kennen. Voor koffie, thee en hapjes was gezorgd. Een drankje namen bewoners zelf mee. De drie festivals leverden 65 ideeën op. Tijdens het afsluitende festival bij het dorpshuis werden de ideeën geprioriteerd. 

Wat

DE VRAAGSTUKKEN

Uit de 65 ideeën zijn een aantal vraagstukken naar voren gekomen waar we in het vervolgproces van 'Glimmen Brinkt' mee verder gaan. 1 Het dorpshuis van de toekomst (van, voor en door bewoners). 2 Speeldernis Glimmen (uitdagende natuurspeelplekken). 3 On the move in Glimmen (sporten en bewegen in de buitenruimte). 4 Jonge creatievelingen (jongeren ontwikkelen talenten). 5 Straataanpak (versterken sociale samenhang). Voor dit laatste vraagstuk zijn wij gevraagd om in een vervolgopdracht een buurtdesign te ontwikkelen en uit te voeren. In januari zijn we hier mee begonnen.

IMG_8590.jpg
IMG_8738.JPG
IMG_8669.JPG
IMG_8736.JPG

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN