GEBIEDSTEAMS OOSTSTELLINGWERF

Ooststellingwerf (afgerond in 2019)

Wat doen wij hier


  • Coachen professionals Gebiedsteams
  • Gericht op communitywerk
  • Naast individueel ook collectief inzetten
  • Gericht op innovatie, preventie en normaliseren
  • Sociale verandering


Bekijk kaart

De teams zijn tot nu toe onvoldoende toegekomen aan preventie, de participatiesamenleving, collectieve oplossingen, werken vanuit de bewoners: oftewel de transformatie. Hoe kunnen we dat gaan aanpakken?

Van oktober 2018 tot en met juli 2019 hebben we hier samen aan gewerkt. Niet constant, maar aansluitend bij de drukke agenda van de Gebiedsteams.

'Creatieve professionals zijn hard nodig om de transformatie te doen slagen'

Gebiedsteams

Loop je vast op het gebied van zorg, welzijn, werk of geld? Neem dan contact op met het Gebiedsteam. Samen zoeken we naar een oplossing. Dat proberen we eerst met de hulp van mensen om je heen: familie, vrienden, buren en kennissen. Lukt dat niet? Dan helpen wij je verder, óf we helpen je om de juiste hulp in te schakelen. 

Een individuele insteek, probleemgericht en een te beperkte community aanpak door alleen het directe sociale netwerk te betrekken. Communitywerk is veel breder en een toegevoegd ambacht op jouw eigen ambacht. Iedere professional in het sociaal domein heeft een eigen specialisme en ambacht: jeugdhulpverlener, WMO consulent, maatschappelijk werker, opbouwwerker, woonconsulent, jongerenwerker enz. Al deze professionals werken in en vanuit de community. Dat is communitywerk.

Waarom

Sociale verandering

Per team zijn we op zoek gegaan naar de bedoeling. Jullie hogere doel. Waar staan jullie voor? Waarom gaan jullie ’s morgens fluitend naar je werk? Wat is jouw persoonlijke bedoeling en wat betekent dat voor het hogere doel van het team? Zo maak je een intrinsieke verbinding met de teamambitie. De bedoeling van het team heeft te maken met de lokale inkleuring van het gebied waarin gewerkt wordt. Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde zijn drie verschillende dorpen met verschillende communities. 

Communitywerk

Als de bedoeling van het team duidelijk is en de stip aan de horizon staat, is de vervolgvraag: waar gaan jullie dan voor? Welke wegen ga je bewandelen om de bedoeling te realiseren? Zaken die genoemd worden zijn dan: zichtbaarheid vergroten, meer de verbinding zoeken met de bewoners, collectieve voorzieningen in plaats van individuele, eigenaarschap bij bewoners, creativiteit, lef en ondernemerschap.


Wat

De straataanpak

Doen, experimenteren en daarvan leren, dat hebben we gedaan vanuit de straataanpak. In elk werkgebied kiest het team een straat uit, om de bedoeling en de visie tot uitvoering te brengen. Dat gebeurt in vijf stappen: a. Straatanalyse maken. b. Ontwerpen aanpak. c. Plan van aanpak maken. d. Uitvoeren. e. Evalueren – lessons learned. Op basis van de lessons learned worden de vervolgstappen in de goede richting bepaald. Hoe kunnen we individuele casuïstiek verbinden aan de kansen in de buurt en vanuit ons team meer gaan inzetten op communitywerk? 

AG4.jpg
AG3.jpg
AG2.jpg
AK.jpg

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN