DE BEERZERVELD EXPEDITIE

Beerzerveld (afgerond in 2022)

Wat doen wij hier


  • Ontwikkelen toekomstschets
  • Met bewoners
  • Versterken sociale samenhang en leefbaarheid
  • Creëren eigenaarschap bewoners
  • Toekomstig sterk voorzieningenniveau

Bekijk kaart

Veel dorpsvisies starten met wensdenken over de toekomst. Bij De Buurtontdekkers doen we dat anders. Wij starten met DOEN. Voor de Beerzerveld Expeditie hebben wij de 3D aanpak ontwikkeld: Doen, Denken, Dromen. Samen met de bewoners bouwen wij aan een hechte community in Beerzerveld, door het uitvoeren van goede ideeën van bewoners: DOEN. Op basis van de ideeën van bewoners gaan we samen kijken hoe het anders en beter kan in het dorp: DENKEN. Als laatste gaan we samen met bewoners de toekomst van Beerzerveld inkleuren. Over hoe zij de toekomst samen voor ogen zien: DROMEN.

Bewoners willen best verantwoordelijkheid dragen, maar dan moeten ze ook zeggenschap en invloed hebben.

Omschrijving

Buurtschap

Geschiedenis

Beerzerveld is een buurtschap van de gemeente Ommen in de provincie Overijssel. Beerzerveld is ontstaan langs het Overijssels Kanaal omstreeks het midden van de 19e eeuw, tijdens de turfwinning en latere ontginning van de woeste gronden onder Beerze. Daardoor was er veel armoede en dat is ook nu nog steeds terug te zien in ons dorp.

Buurtschap in beeld
Beerzerveld telt 1050 inwoners. In totaal zijn er 357 woningen, waarvan 78% koopwoningen en 22% sociale huurwoningen. Beerzerveld heeft veel voorzieningen zoals voetbalvereniging VV Mariënberg, buurtbus, twee basisscholen en een kerk. Verder heeft Beerzerveld nog een groot aantal bedrijven. 

Waarom

Toekomstschets

Hoe ziet Beerzerveld er in 2030 uit? Dat is waarom de Beerzerveld Expeditie wordt uitgevoerd. Samen bouwen aan een hechtere community, waarbij het met elkaar organiseren van voorzieningen voor buurtgenoten in een kwetsbare situatie centraal staat.  Het community gevoel in Beerzerveld kan wel een boost gebruiken. De verschillende leefstijlen en belangen in het dorp worden gekenmerkt als het dorp met veel verschillende eilandjes. Het is moeilijk bewoners in beweging te krijgen. Dat zet het voorzieningenniveau, de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp onder druk. 

Hoe

Beerzerveld Expeditie

DOEN - Met De Beerzerveld Expeditie gaan we op zoek naar goede ideeën van bewoners. Bij het ontdekken en uitvoeren van goede ideeën, doen wij een beroep op de creativiteit van de bewoners. 

DENKEN - Van daaruit bedenken we samen nieuwe oplossingen voor de vraagstukken in het dorp.

DROMEN – Vervolgens zetten we de resultaten van de ideeën en de nieuwe oplossingen voor vraagstukken, om in dromen en toekomstbeelden voor Beerzerveld. Daarnaast wil Plaatselijk Belang onderzoeken, of er bij de bewoners van Beerzerveld draagvlak is voor een bewonerscoöperatie. Om zoveel mogelijk vraagstukken in het dorp zelf op te pakken. 

Wat

103 adressen bezocht!

De Beerzerveld Expeditie is inmiddels gestart in de Oordtstraat, Van Alewijkstraat. Liezenstraat en de Pastoor Laurentiusstraat. De Buurtontdekkers hebben de bewoners coronaproof bezocht. Op de foto Hans Ribberink van de Van Alewijkstraat. Hij woont al zijn hele leven op hetzelfde adres, dus hij weet veel van de straat, de buurt en het dorp. Over een idee hoefde hij niet lang na te denken. Opknappen van het voetbalveld achter de school. Dat is toch geen gezicht, allemaal gaten! Zo kunnen de jongeren niet voetballen. En hij kan het weten als vaste vrijwilliger van de plaatselijke voetbalvereniging, zijn lust en zijn leven. De ideeën van de bewoners verzamelen we in Buurtluks. Hans is de eerste bewoner die op  de Beerzerveld Buurtluks staat.

Leeuw Antonie.jpg
Grasveld.jpg
Kanaal.jpg
Varken.jpg

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN