DE AKKERS

Wezep (afgerond in 2022)

Wat doen wij hier


  • Coachen bewonerscoöperatie
  • Versterken eigenaarschap bewoners
  • Coachen inhoudelijke proces van uitvoering

Bekijk kaart

Het eerste wat bewonerscoöperatie De Akkers op gaat pakken, is het overnemen van het beheer, onderhoud en de exploitatie van zeven speelplekken en het Puttensteinsbos van de gemeente. De zeven speelplekken liggen aan de Boekweitakker, de Maisakker, de Wortelakker, de Wortelakker (nieuwbouw), Bietenakker/Komijnakker, Roggeakker en de Speltakker.

'Samen Sterk'

Omschrijving

De Akkers

Geschiedenis

Wezep werd in 1231 ingeschreven als Wisepe. Op de foto meubelfabriek Spakman aan de Stationsweg, met daar achter de akkers. Jaren later werd daar de wijk De Akkers gebouwd.


De wijk

De Akkers is een wijk in Wezep met 524 woningen en 15 straten. In totaal telt de wijk ongeveer 1500 inwoners. Op kleine schaal is er een mix van huur- en koopwoningen bij elkaar. De Akkers is aan het vergrijzen. Veel gezinnen met kleine kinderen betrokken jaren geleden de wijk. Dat is terug te zien in de vele speeltuinen die de wijk nog steeds heeft. Nu hebben veel jongeren de wijk verlaten. 

Waarom

Samen Sterk

Bewonerscoöperatie De Akkers (in oprichting) wordt een coöperatie van, voor en door actieve bewoners. De bewonerscoöperatie staat voor ‘samen sterk voor de Akkers community’. De bewoners die aangesloten zijn bij de coöperatie maken zich samen sterk voor meer leefplezier in de straat, buurt en de wijk. Op dit moment zijn er 70 leden aangesloten. Bewoners betalen geen geld, maar stellen tijd ter beschikking om werkzaamheden voor de straat, buurt en wijk uit te voeren. De Akkers wil taken overnemen van de gemeente en de maatschappelijke organisaties. Omdat zij van mening zijn dat zij dat beter, slimmer, leuker en goedkoper kunnen organiseren: Samen Sterk!

Hoe?

Speelplekken

In de periode van november 2018 tot en met juli 2019 hebben de kopgroep van bewoners en De Buurtontdekkers alle speelplekken van de Akkers bezocht. Om met de omwonende bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de speelplekken. Voorziet de locatie nog in een behoefte? Wordt er veel gebruik van gemaakt? Kunnen er functies toegevoegd worden zoals recreëren, ontmoeting, ontspanning, bewegen? Ook gericht op volwassenen en ouderen? Welke ideeën hebben jullie daarbij? Welke kansen gaat dit bieden voor de wijk? Als een soort karavaan zijn we langs de locaties gegaan, op zoek naar goede ideeën. En dat heeft veel opgeleverd. We zijn nu met de omwonende bewoners bezig met het maken van uitvoeringsplannen voor elke speelplek en het Puttensteinsbos. Tevens zijn we in gesprek met de gemeente over onder welke voorwaarden we de speelplekken over gaan nemen. 

Wat

Maisakker en Boekweitakker

Bij de Boekweitakker en de Maisakker zijn de uitvoeringsplannen al gemaakt en ook al uitgevoerd. Zo zijn de groenstroken opnieuw ingeplant. Zijn er nieuwe voetbalgoals, een nieuwe korfbalpaal en een bijenhotel geplaatst. Tevens is er een begin gemaakt met de moes- en pluktuin. In juni hebben we een enquête gehouden onder de 70 leden. Dat heeft veel waardevolle input gegeven voor de verdere organisatie van bewonerscoöperatie De Akkers. De bewoners zijn met de gemeente in gesprek, onder welke voorwaarden bewonerscoöperatie De Akkers de acht plekken in de openbare ruimte van de gemeente gaat overnemen. 

De Akkers 1.jpg
De Akkers3.jpg
De Akkers 4.jpg
De Akkers 5.jpg

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN