BUURT FBRK

Vaassen

  • Uitdagingen
  • Oplossingen
  • Sociaal, economisch, fysiek
  • Ontmoeten, sociale samenhang, leefbaarheid
  • Designteams spelen en aanzicht wijk

BUURT FBRK in de Industriewijk in Vaassen is onze eerste BUURTDESIGN aanpak, op zoek naar de vraagstukken die bewoners belangrijk vinden. Om te komen tot een buurtdesign waarbij de vraagstukken samen met bewoners, Triada, Ter Steege Bouw en andere partners opgelost worden. In de BUURT FBRK worden oplossingen gemaakt, idee├źn gesmeed, prototypes ontwikkeld en getest. Om te komen tot de buurt waar bewoners gelukkig van worden. 

Een mooie multi culturele volksbuurt'!

Omschrijving

Industriewijk

De Industriewijk in Vaassen is ontstaan in de jaren '60 van de 20e eeuw. De woningen werden gebouwd om huisvesting te bieden aan de arbeiders die in de twee grote Vaassense ijzergieterijen werkten: 'Vulcanus' en de 'Industrie'. De oprichter van Vulcanus was Jan Hamer. Arbeiders werden uit Groningen en Turkije gehaald. Daarmee werd de basis gelegd voor de huidige multi culturele volksbuurt, zoals bewoners de buurt zelf typeren. In de hoogtijdagen werkten er 500 werknemers bij Vulcanus en vormde het bedrijf een belangrijke economische en sociale factor in het dorpsleven van Vaassen. 

Waarom

Leefbare buurt

Triada gaat in de Industriewijk in Vaassen bij 91 woningen werkzaamheden verrichten. De woningen staan verspreid in de buurt tussen Koekoeksweg, Krugerstraat, Max de Leeuwstraat en Meester Tiemanstraat. De totale buurt telt 188 woningen. Naast het renoveren  van de woningen heeft Triada de ambitie om samen met de bewoners te bouwen aan een mooie, nette en leefbare buurt. Om bewoners betrokken te krijgen en samen met hen een buurtaanpak te ontwikkelen, heeft Triada De Buurtontdekkers gevraagd om dit proces te ontwikkelen, te coachen en samen met bewoners uit te voeren.

Hoe

Buurtdesign

In de Industriewijk in Vaassen voeren wij BUURTDESIGN uit. Vanaf september 2022 zijn we in de Industriewijk aan de slag, om samen met bewoners en partners te komen tot een buurtdesign. Allereerst zijn we gaan ontdekken. Wat speelt er leeft er in de buurt? Welke wensen en behoeften hebben bewoners? Waar lopen bewoners tegenaan? Welke problemen ervaren zij? Op basis daarvan hebben wij de vraagstukken in de buurt bepaald. Met welke vraagstukken willen de bewoners aan de slag? Vraagstukken die bewoners belangrijk vinden zijn: spelen voor kinderen, onderhoud en kwaliteit openbare ruimte, aanzien van de wijk verbeteren, eigenaarschap, omzien naar elkaar/saamhorigheid, wat betekent de multi culturele volksbuurt, buurtorganisatie, activiteiten voor de hele buurt, aandacht voor de oudere jeugd. Inmiddels zijn de designteams 'spelen' en 'aanzicht wijk' druk bezig met het ontwerpen van een buurtdesign. De designteams bestaan uit bewoners en betrokken partners. 

Wat

Ontdekken

Jan Hamer was de oprichter van Vulcanus. In de Jan Hamerstraat 26 hebben wij een modelwoning tot onze beschikking gekregen, van waaruit wij werken. Deze woning noemen wij de BUURT FBRK. En zo is de cirkel weer een beetje rond. In de BUURT FBRK gaan we met bewoners in gesprek. Door middel van de 'stickervragen en de stickerwand'. We organiseren meetings, zoals huiskamerconcerten of de popquiz. We gaan langs de deuren en sluiten aan bij de schoonmaakacties. Allemaal interventies om te ontdekken wat er leeft en speelt in de Industriewijk. 

IMG_8493.JPG
IMG_8531.JPG
IMG_8539.JPG
IMG_8767.JPG

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN