BELEEF BEERZE

Beerze (afgerond in 2022)

Wat doen wij hier:  • Ontwikkelen Toekomstschets
  • Met bewoners
  • Terugkoppeling uitkomsten enquête
  • Goede ideeën ophalen bewoners, agrariërs, (recreatie)ondernemers
  • Uitvoering VERHALENMUSEUM

Bekijk kaart


De rijke geschiedenis van Beerze was al snel het vetrekpunt van 'BELEEF BEERZE'. Er waren zoveel foto's, materialen en verhalen van vroeger, waardoor we al snel op het ontwerp van de aanpak kwamen. Het VERHALENMUSEUM in een oude kapschuur van bewoner Gerrit Braakman.

Tijdens het VERHALENMUSEUM werden de foto's, materialen, verhalen tentoongesteld. Het heden werd vorm gegeven door alle ideeën en thema's vanuit de enquête te exposeren. Bewoners hebben de ideeën geprioriteerd door stickers te plakken op hun top 10. Op een bierviltje konden de bewoners hun droom voor de toekomst van Beerze schrijven. Dit viltje moesten ze in een vangnet gooien. Als dit lukte kregen die dromen prioriteit. Natuurlijk ging dat om het spel. Uiteindelijk werden alle dromen meegenomen in de Toekomstschets.


Hoe het verleden de toekomst bepaalt.

Omschrijving

BUURTSCHAP

Beerze is een buurtschap in de gemeente Ommen. Beerze telt inmiddels 180 inwoners en 74 woningen. De Beerze community bestaat uit bewoners, agrariërs en (recreatie)
ondernemers. Beerze is zeer karakteristiek vanwege haar hallenboerderijen. Een deel van Beerze is beschermd dorpsgezicht. Het is dan ook een prachtig buurtschap.
De vereniging Plaatselijk Belang Beerze behartigt de belangen van het dorp naar de gemeente en maatschappelijke organisaties. 

Waarom

TOEKOMSTSCHETS

Hoe ziet Beerze er in 2030 uit en hoe leven we dan met elkaar samen in dit mooie buurtschap? Hoe houden we Beerze leefbaar? Beleef Beerze! Dat is de titel geworden van het proces om samen met bewoners, agrariërs en (recreatie)ondernemers te komen tot de Toekomstvisie. Niet een Toekomstvisie met abstracte toekomstbeelden, maar een plan waar de bewoners direct concreet mee aan de slag kunnen. Welke thema's en ideeën vinden bewoners daarbij belangrijk? Welke ideeën hebben de agrariërs en (recreatie)ondernemers daarbij? En hoe verhouden de verschillende belangen zich tot elkaar? Voor nu en in de toekomst. 

Hoe

VERHALENMUSEUM

Vanuit Plaatselijk Belang Beerze was er al een enquete gehouden onder de bewoners hoe zij aankeken tegen de toekomst van hun buurtschap. Uit deze enquête kwamen de volgende thema's: erfgoed & cultuurhistorie, samen leven, wonen & werken, verkeersveiligheid, sociale en fysieke veiligheid, ondernemerschap, duurzaam, energietransitie en biodiversiteit, contact met organisaties. In totaal werden er 70 ideeën ingediend. Om alle bewoners deel te laten nemen aan het proces 'Beleef Beerze' hebben we op vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni het VERHALENMUSEUM georganiseerd in de oude kapschuur bij de familie Braakman. Feestelijke opening, verhalen, foto's, gebruiksvoorwerpen uit het verleden, de thema's en prioritering van de ideeën voor het heden en de dromen voor de toekomst, barbecue en veel gezelligheid. Dat waren de ingrediënten van het VERHALENMUSEUM.

Wat

UITVOERING

De 70 ideeën gericht op acht thema's zijn geprioriteerd door de bewoners. Vanuit Plaatselijk Belang gaan bewoners het zelf verder oppakken, om de ideeën tot uitvoering te brengen. Vanuit De Buurtontdekkers hebben wij een (tussen) Toekomstschets gemaakt voor Plaatselijk Belang. Een mooie basis om 'Beleef Beerze' verder te ontwikkelen en samen te bouwen aan een sociaal, leefbaar en duurzaam Beerze.

Beerze1.JPG
Beerze Header.JPG
Stickers.JPG
IMG_8076 2.JPG

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN