ONTDEKKINGSREIS 1: DE BUURTONTDEKKERS EXPEDITIE

OVERZICHT

De Buurtontdekkers Expeditie kent drie avonturen.


1. Het eerste avontuur is gericht op * het maken van een buurtanalyse * het ontwerpen van een creatieve buurtaanpak * bewoners inspireren om mee te gaan doen * ideeën van bewoners ophalen * kansen voor het vervolg bepalen. In totaal duurt het eerste avontuur drie maanden en zijn De Buurtontdekkers een dag in de week aan de slag in de buurt. 


2. Het tweede avontuur is gericht op * coachen bewoners om de kansen in de buurt te pakken * uitvoering van de ideeën * boeken van resultaten * versterken bewonersorganisatie * creëren sociale verandering * versterken sociale samenhang, leefbaarheid, lokale economie, eigenaarschap * ontwikkelen proces communitywerk. In totaal duurt het tweede avontuur zes maanden en zijn De Buurtontdekkers een dag in de week aan de slag in de buurt.


3.  Het derde avontuur is gericht op * coachen bewoners om het proces te verduurzamen, zodat het niet een eenmalig kunstje wordt * maatschappelijk impact in beeld brengen * perspectief  op de toekomst schetsen * proces communitywerk verder versterken * ontwikkelen verdienmodellen bewonersorganisatie * maken buurtplan. In totaal duurt het derde avontuur drie maanden en zijn De Buurtontdekkers een dag in de week aan de slag in de buurt.


Na het eerste avontuur van De Buurtontdekkers Expeditie kunnen wij De Buurtwerk Booster inzetten. Vanuit De Buurtwerk Booster trainen wij de lokale professionals en bewoners om zelf het tweede avontuur uit te voeren. Ook na het tweede avontuur kunnen we De Buurtwerk Booster inzetten, zodat lokale professionals en bewoners het derde avontuur zelf kunnen uitvoeren. 


Vanuit De Buurtontdekkers Expeditie bieden wij vier tools aan, die wij tijdens onze avonturen in kunnen zetten. Allereerst Buurtluks, een website om ideeën, vraag en aanbod van bewoners op te sporen en inzichtelijk te maken. Wijkgoed, om leegstaande gebouwen in een wijk een duurzame nieuwe invulling te geven. De Buurtontdekkers Band, om op een leuke manier te ontdekken wat er speelt en leeft in de buurt. En als laatste De Buurtontdekkers Games. Allerlei spelvormen om samen met bewoners te werken aan 'meer geluk in de buurt'.

BUURTLUKS

Buurtluks is een website om ideeën van bewoners op te sporen en inzichtelijk te maken. Buurtluks wordt op buurtniveau ingezet en is afgeschermd met een eigen url en wachtwoord. Zo is Buurtluks alleen toegankelijk voor de eigen buurtbewoners. Bewoners kunnen zelf hun idee insturen. We hebben inmiddels ook een variant ontwikkeld gericht op hulpvraag en aanbod. Wat heb jij nodig van de buurt? Wat heb jij de buurt te bieden?


Lees meer >

WIJKGOED

Het doel van WIJKGOED is leegstaand of vrijkomend vastgoed in een wijk, een duurzame nieuwe invulling geven. Zo komen leegstaande gebouwen weer tot leven! Elke gemeente heeft wel een leegstaand/leegkomend gebouw. Deze gebouwen zien wij als een kans voor sociaal, economische en fysieke ontwikkeling van dorpen, buurten en wijken. Eén om de ruimte te benutten voor ideeën en initiatieven vanuit bewoners en twee, leegstaande gebouwen nieuw leven in te blazen en cultuurhistorie te versterken. WIJKGOED is een samenwerkingsverband van De Buurtontdekkers, SOM= en SpareSpace.Lees meer >

BAND

De Buurtontdekkers Band presenteert de live popkwis. Midden op een plein, in een park, een plantsoen, of zoals op de foto in een tent. Maar het kan ook in de huiskamer bij bewoners thuis. Wij spelen overal. Er wordt gelachen, gerend, geschreeuwd. Alles voor de winst natuurlijk en de eer van de buurt. Aan de hand van de uitkomsten van de popkwis gaan we met de bewoners aan de slag, over welke maatschappelijke vraagstukken er bij hun in de buurt spelen en welke goede ideeën zij hebben om dit op te lossen. Wil jij in plaats van een vergadering een leuke bijeenkomst met live-muziek? En toch duidelijk krijgen wat er leeft en speelt in de buurt? De Buurtontdekkers Band treedt graag voor jullie op.


Lees meer >

GAMES

De Buurtontdekkers Games: Het Buurtontdekkerspel, de Pub kwis, Petje op petje af, Memory, Kaartspelen, Het geheim van de Buurt, Speurtochten, Schat zoeken, Zeeslag, 60 Seconds, Wie is de Buurcoach, Bamboe Challenge, Burger Verstand, de Buurt Jukebox. Afhankelijk van de opdracht organiseren wij diverse games om bewoners en professionals te inspireren tot sociale verandering en creativiteit.


Lees meer >