ONTDEKKINGSREIS 1: DE BUURTEXPEDITIE

OVERZICHT

De Buurtexpeditie kent drie avonturen.


1. Het eerste avontuur is gericht op ontdekken en inspireren. Het maken van een buurtanalyse, het ontwerpen van een creatieve buurtaanpak en bewoners inspireren om mee te gaan doen. Aan de basis van het eerste avontuur staat het ophalen van ideeën bij bewoners. Een idee zien wij als het vertrekpunt van een mooi proces. Als alle ideeën opgehaald zijn, gaan we met bewoners een plan van aanpak maken en bepalen we samen de kansen voor het vervolg. In totaal duurt het eerste avontuur drie maanden en zijn De Buurtontdekkers een dag in de week aan de slag in de buurt. 


2. Het tweede avontuur is gericht doen. Op het uitvoeren van de ideeën.  Daarbij is het belangrijk dat er zichtbare resultaten worden geboekt. Dat schept vertrouwen in de aanpak bij de bewoners. Naast het uitvoeren van de plannen, coachen wij bewoners om de kansen in de buurt te pakken. Gericht op sociale verandering, het versterken van sociale samenhang, leefbaarheid, lokale economie en eigenaarschap bij bewoners in de buurt. Dit proces van ambachtelijk buurtwerk is een belangrijke stap om successen te boeken. In totaal duurt het tweede avontuur zes maanden en zijn De Buurtontdekkers een dag in de week aan de slag in de buurt.


3.  Het derde avontuur is gericht op uitvinden. Wat werkt wel en wat werkt niet. Uitvinden van nieuwe oplossingen voor de vraagstukken in de buurt. Wij coachen bewoners hoe zij het proces kunnen verduurzamen, zodat het niet een eenmalig kunstje wordt. Samen met bewoners brengen wij de maatschappelijk impact van De Buurtexpeditie in beeld. Vanuit het bewonersperspectief schetsen wij samen de toekomst van de buurt. Hoe kunnen bewoners het proces buurtwerk verder versterken? Hoe kunnen bewoners verdienmodellen ontwikkelen vanuit een sterke bewonersorganisatie? Samen met bewoners maken we een buurtplan, met daarin opgenomen hoe we het bewonersproces kunnen verduurzamen tot een volhoudende aanpak. In totaal duurt het derde avontuur drie maanden en zijn De Buurtontdekkers een dag in de week aan de slag in de buurt.


Na het eerste avontuur van De Buurtexpeditie kunnen wij De Buurtwerk Booster inzetten. Vanuit De Buurtwerk Booster trainen wij de lokale professionals en bewoners om zelf het tweede avontuur uit te voeren. Ook na het tweede avontuur kunnen we De Buurtwerk Booster inzetten, zodat lokale professionals en bewoners het derde avontuur zelf kunnen aangaan. 


Vanuit De Buurtexpeditie bieden wij vijf tools aan, die wij tijdens onze avonturen in kunnen zetten. Allereerst Buurtluks, een website om ideeën, vraag en aanbod van bewoners op te sporen, inzichtelijk te maken en te verbinden. De Buurtontdekkers Band, om op een leuke manier te ontdekken wat er speelt en leeft in de buurt. De Buurtontdekkers Games. Allerlei spelvormen om samen met bewoners te werken aan 'meer geluk in de buurt'. Het samen opzetten van een sterke bewonersorganisatie. Wat ons betreft bij voorkeur een bewonerscoöperatie. Het trainen van Buurcoaches die het proces kunnen continueren. Buurcoaches zijn bewoners die medebewoners coachen bij de ontwikkeling en uitvoering van de goede ideeën voor de buurt. 

BUURTLUKS

Buurtluks is een website om ideeën van bewoners op te sporen en inzichtelijk te maken. Buurtluks wordt op buurtniveau ingezet en is afgeschermd met een eigen url en wachtwoord. Zo is Buurtluks alleen toegankelijk voor de eigen buurtbewoners. Bewoners kunnen zelf hun idee insturen. We hebben inmiddels ook een variant ontwikkeld gericht op hulpvraag en aanbod. Wat heb jij nodig van de buurt? Wat heb jij de buurt te bieden?


Lees meer >

BAND

De Buurtontdekkers Band presenteert de live popkwis. Midden op een plein, in een park, een plantsoen, of zoals op de foto in een tent. Maar het kan ook in de huiskamer bij bewoners thuis. Wij spelen overal. Er wordt gelachen, gerend, geschreeuwd. Alles voor de winst natuurlijk en de eer van de buurt. Aan de hand van de uitkomsten van de popkwis gaan we met de bewoners aan de slag, over welke maatschappelijke vraagstukken er bij hun in de buurt spelen en welke goede ideeën zij hebben om dit op te lossen. Wil jij in plaats van een vergadering een leuke bijeenkomst met live-muziek? En toch duidelijk krijgen wat er leeft en speelt in de buurt? De Buurtontdekkers Band treedt graag voor jullie op.


Lees meer >

GAMES

De Buurtontdekkers Games: Het Buurtontdekkerspel, de Pub kwis, Petje op petje af, Memory, Kaartspelen, Het geheim van de Buurt, Speurtochten, Schat zoeken, Zeeslag, 60 Seconds, Wie is de Buurcoach, Bamboe Challenge, Burger Verstand, de Buurt Jukebox. Afhankelijk van de opdracht organiseren wij diverse games om bewoners en professionals te inspireren tot sociale verandering en creativiteit.


Lees meer >

BEWONERSCOÖPERATIE

De Buurtontdekkers zetten in op sociale verandering en eigenaarschap bij bewoners. Dat zijn onze speerpunten. Met bewoners in the lead. De organisatievorm die daar het beste bij past is de coöperatie, althans dat vinden wij.


Lees meer >

BUURCOACH

Om de buurtaanpak na onze inzet te kunnen continueren hebben wij de functie Buurcoach in het leven geroepen. Inmiddels zijn er Buurcoaches in de Zeeheldenbuurt in Ommen, in Beerzerveld, bij de Kamperpoorterij in Zwolle en bij LARS in Lelystad. De naam Buurcoach is bedacht door Marten Ekkel (in het witte shirt) uit de Kamperpoort.


Lees meer >