BUURTDESIGN IN DE BUURT

OVERZICHT

BUURTDESIGN Expeditie 5
De Buurtontdekkers gaan 5 weken lang aan de slag met een van te voren gekozen vraagstuk. Aan de slag met één specifiek vraagstuk vanuit onze buurtdesign aanpak. Samen met bewoners en andere partijen die betrokken zijn bij het vraagstuk, gaan we in co-creatie oplossingen en ideeën bedenken. Hoe lossen wij in gezamenlijkheid dit vraagstuk op? Van de beste oplossing/het beste idee maken we een prototype dat we vervolgens testen in de buurt en verbeteren.
Resultaat
- Een concrete oplossing voor het vraagstuk.


BUURTDESIGN Expeditie 15
De Buurtontdekkers gaan 15 weken lang in een buurt aan de slag. Om te komen tot een buurtdesign. Allereerst gaan wij ontdekken in de buurt. Wat speelt en leeft er? Welke wensen en behoeften hebben bewoners? Waar lopen bewoners tegenaan? Wij verdiepen ons in de problemen en de kansen. Als de vraagstukken in beeld zijn gaan we deze samen definiëren vanuit het perspectief van de bewoners. Welke vraagstukken vinden de bewoners het belangrijkste? Om deze vraagstukken op te lossen gaan we samen met bewoners en andere partijen, zoveel mogelijk oplossingen en ideeën bedenken en de beste uitkiezen. Hier maken we samen een prototype van dat we vervolgens testen in de buurt en verbeteren.
Resultaat
- De vraagstukken zijn in beeld gebracht.
- Er zijn concrete oplossingen bedacht en uitgewerkt voor de vraagstukken.


BUURTDESIGN Expeditie 30
De Buurtontdekkers gaan 30 weken lang in een buurt aan de slag. Komen tot een buurtdesign en daarna ook het coachen van de uitvoering. Extra is, dat we bewoners en de betrokken partijen gaan coachen bij de uitvoering van de gekozen oplossingsrichtingen van de vraagstukken. Om te komen tot een duurzaam proces.
Resultaat
- De vraagstukken zijn in beeld gebracht.
- Er zijn concrete oplossingen bedacht en uitgewerkt voor de vraagstukken.
- Bewoners en betrokken partijen zijn gecoacht bij de uitvoering, om te komen tot een duurzaam proces.


Klik hier voor de BUURTDESIGN PDF

Vanuit BUURTDESIGN UITVOERING bieden wij vijf tools aan, die wij tijdens onze avonturen in kunnen zetten. Allereerst Buurtluks, een website om ideeën, vraag en aanbod van bewoners op te sporen, inzichtelijk te maken en te verbinden. Onze band BLAUW GRAS, om op muzikale  wijze te ontdekken wat er speelt en leeft in de buurt. De Buurtontdekkers Games. Allerlei spelvormen om samen met bewoners te werken aan 'meer geluk in de buurt'. Het samen opzetten van een sterke bewonersorganisatie. Wat ons betreft bij voorkeur een bewonerscoöperatie. Het trainen van Buurcoaches die het proces kunnen continueren. Buurcoaches zijn bewoners die medebewoners coachen bij de ontwikkeling en uitvoering van de oplossingen en ideeën voor de buurt. 

BUURTLUKS

Buurtluks is een website om ideeën van bewoners op te sporen en inzichtelijk te maken. Buurtluks wordt op buurtniveau ingezet en is afgeschermd met een eigen url en wachtwoord. Zo is Buurtluks alleen toegankelijk voor de eigen buurtbewoners. Bewoners kunnen zelf hun idee insturen. Ook kan er een hulpvraag of hulpaanbod ingestuurd worden. Wat heb jij nodig van de buurt? Wat heb jij de buurt te bieden?


Lees meer >

BLAUW GRAS

BLAUW GRAS is onze band. Muziek als interventie werkt erg goed. Daar worden mensen blij van. Ben en Antonie spelen vaak met z'n tweeën. Akoestisch gitaar en melodica. Soms aangevuld met Jorben op klassiek gitaar, een bassist, drummer en elektrisch gitarist. BLAUW GRAS speelt midden op een plein, in een park of een plantsoen. Maar het kan ook in de huiskamer bij bewoners thuis. Of als intermezzo tijdens een training. Ook hebben wij een leuke popquiz in huis. Wij spelen overal, want muziek verbindt mensen. 


Lees meer >

GAMES

De Buurtontdekkers Games: Het Buurtontdekkerspel, de Pub kwis, Petje op petje af, Memory, Kaartspelen, Het geheim van de Buurt, Speurtochten, Schat zoeken, Zeeslag, 60 Seconds, Wie is de Buurcoach, Bamboe Challenge, Burger Verstand, de Buurt Jukebox. Afhankelijk van de opdracht organiseren wij diverse games om bewoners en professionals te inspireren tot sociale verandering, sociale innovatie en creativiteit.


Lees meer >

BEWONERSCOÖPERATIE

De Buurtontdekkers zetten in op sociale verandering door sociale innovatie. Met bewoners in the lead. De organisatievorm die daar het beste bij past is de coöperatie, althans dat vinden wij.


Lees meer >

BUURTDESIGNER

Om de BUURTDESIGN aanpak na onze inzet te kunnen continueren kunnen wij een aantal bewoners trainen om BUURTDESIGNER te worden. Op de foto de Buurtdesigners van de Kamperpoort in Zwolle. 


Lees meer >