BUURTDESIGN ROOMS

OVERZICHT

Buurtdesign Rooms: Vierdaagse teamtraining
Ontdek de kracht van Buurtdesign met onze vierdaagse training in de Buurtdesign Rooms. Deze training is speciaal ontworpen voor teams om de zeven essentiële stappen van Buurtdesign te doorlopen: ambitie, ontdekken, ontwerpen, oplossingen, prototype, testen en volhouden.

Tijdens de trainingsdagen verblijf je in de inspirerende omgeving van de Buurtdesign Rooms, waar je met jouw team werkt aan sociale innovatie. Je leert de kernprincipes van Buurtdesign toepassen en ontwikkelt vaardigheden in ontwerpgericht en buurtgericht werken. 

De training rust je uit met innovatieve strategieën en creatieve ideeën om positieve veranderingen teweeg te brengen in straten, buurten, wijken, dorpen en steden. Je bouwt aan je persoonlijke kompas en professionele profiel als buurtdesigner, en leert effectief samenwerken met bewoners en partners om concrete oplossingen en strategieën te ontwikkelen die sociale verandering ondersteunen.

Aan het einde van de training ontvang je het certificaat 'Buurtdesign', waarmee je jouw transformatie viert en je voorbereidt om je nieuwe vaardigheden in de praktijk te brengen. De training Buurtdesign Rooms is ideaal voor teams van woningcorporaties, ontwerpers, actieve bewonersgroepen, welzijnsorganisaties, sociale ondernemers, gemeenteambtenaren, multidisciplinaire teams en anderen die geïnteresseerd zijn in Buurtdesign.Kosten: € 15.000,- voor teams
(Inclusief voorbereiding, evaluatie, individuele coaching eigen praktijk, ontwerpkosten, materiaal en vrijgesteld van btw. Exclusief kosten voor accommodatie en catering).
Voor meer informatie: 0623207417 - info@debuurtontdekkers.nl

Ons bedrijf Buurtdesign staat ingeschreven in het kwaliteitsregister CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Fijne bijkomstigheid van de registratie is, dat wij onze trainingen BTW vrij kunnen aanbieden. Uit de evaluaties blijkt dat deelnemers enthousiast zijn over onze trainingen. Een mooie reactie van een deelnemer: 'je kunt merken dat jullie zelf ook met de laarzen in de klei staan!'

TRAININGSDAG 1 - KENNISMAKING & AMBITIE

Tijdens deze trainingsdag maken we niet alleen kennis met elkaar en met het programma, maar richten we ons ook op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke ambitie en visie die nauw aansluit bij de behoeften en wensen van de lokale communities. Ontdek hoe je effectieve strategieën kunt ontwikkelen om diverse belanghebbenden samen te brengen rondom deze gedeelde ambitie.


Lees meer >

TRAININGSDAG 2 - ONTDEKKEN EN ONTWERPEN

Tijdens deze trainingsdag leer je hoe je de specifieke behoeften en uitdagingen van de bewoners grondig kunt identificeren en begrijpen. Dit doen we in lijn met onze drie innovatieve projecten: de Speelroute, de Leefstraat en de Buurtwinkel. Het ontwerpen gaat over hoe je lokale uitdagingen kunt omzetten in kansen. Ontdek hoe je vanuit deze inzichten een creatief proces van experimenteren en doen kunt ontwerpen.


Lees meer >

TRAININGSDAG 3 - OPLOSSINGEN EN PROTOTYPE

Op trainingsdag 3 richten we ons op het ontwerpen van concrete oplossingen. Nadat we de uitdagingen hebben geïdentificeerd, moedigen we bewoners aan om met ideeën te komen. Samen selecteren we de meest veelbelovende concepten die kunnen bijdragen aan het oplossen van lokale problemen. Vervolgens ontwikkelen en maken we prototypes. We verfijnen en breiden het prototype uit, en creëren ook nieuwe prototypes om de oplossingen vorm te geven. Dit maakt de veranderingen tastbaar en zichtbaar voor de bewoners en biedt ruimte voor extra feedback.


Lees meer >

TRAININGSDAG 4 - TESTEN EN VOLHOUDEN

Buurtdesign Room 6 richt zich op het testen van prototypes in de buurt, een cruciale fase in het Buurtdesign-proces. We brengen de prototypes in praktijk om ze te testen en buurtgerichte uitdagingen verder te identificeren. Dit proces verzamelt waardevolle feedback van bewoners, wat het vertrouwen in en de acceptatie van de voorgestelde veranderingen vergroot. Buurtdesign Room 7 focust op het volhouden van het proces en de bereikte veranderingen. We onderzoeken wat bewoners willen, wat ze zelf kunnen doen en waar ze ondersteuning nodig hebben. Deze dag stimuleert voortdurend de ideeën, visie en betrokkenheid van bewoners en partners, met als doel de verbondenheid te versterken en duurzame samenwerking voort te zetten.


Lees meer >