OVERZICHT

14 november 2022

VAN BUURTWERKERS NAAR BUURTDESIGNERS

Als sociaal ondernemers deden wij heel veel en waren wij heel breed inzetbaar. Dat lijkt leuk, maar dan schiet je met hagel en dat is voor de opdrachtgever vaak niet helder. Kortom het moest anders en dat hebben we gedaan. Wij zijn pioniers en dat betekent dat we heel veel ideeën hebben. In al die ideeën kun je makkelijk verzuipen en daarom hebben we een schifting gemaakt. Wat draagt het meeste bij aan 'voor meer geluk in de buurt'?


De brainstormdag leidde tot een duidelijk keuze voor twee diensten die De Buurtontdekkers zijn gaan aanbieden. Het uitvoerend werk in de buurten onder de noemer de BUURTEXPEDITIE en onze trainingen BUURTWERK - lekker makkelijk. Van beide diensten hebben we drie varianten gemaakt. Gericht op vraagstukken als versterken sociale samenhang, leefbaarheid, buurteconomie, eigenaarschap bewoners. Lekker duidelijk toch? Nee dus.

Resultaten in plaats van proces


In de praktijk liepen we er tegenaan dat opdrachtgevers vaak de focus hebben op de resultaten in plaats van op het proces. 'Jullie zouden toch zoveel interventies organiseren en dat zijn er maar zoveel geworden'. Er werd te weinig gekeken naar de impact die de georganiseerde interventies opleverden. Bij een aantal opdracht werd het proces in tweeën geknipt. Eerst bewoners in beweging krijgen en als dat gelukt is, dan door naar fase twee. Het coachen van de uitvoering. Vaak kwam het daar dan niet van, omdat er dan een andere werkelijkheid was ontstaan. Een werkelijkheid van een sluimerende ontevredenheid bij de opdrachtgever, die vervolgens de verantwoordelijkheid bijons neerlegde. Terwijl we toch echt een proces van co-creatie hadden afgesproken. Inmiddels nemen wij in onze opdrachtbevestiging op, dat wij als De Buurtontdekkers nooit eenzijdig verantwoordelijk kunnen zijn voor het eindresultaat. Maar dat bleek niet voldoende. 


Waarom gebeurt dit? Vroegen wij ons af. Waarom wordt een proces dat leuk begint en goed gaat, uiteindelijk toch een minder leuk avontuur? Dat was de vraagstelling van onze laatste brainstormdag. Wij staken de hand in eigen boezem en concludeerden dat wij als buurtwerkers nog steeds veel te breed inzetten. Het was te abstract. Met resultaatbeschrijvingen als de sociale samenhang is versterkt, de leefbaarheid is versterkt, bewoners zijn in beweging gekomen, goede ideeën van bewoners zijn in beeld gebracht, eigenaarschap van bewoners in de buurt is vergroot, bewoners hebben een plan van aanpak gemaakt voor het vervolg, maakten wij het onszelf veel te moeilijk. Resultaten werden in de opdrachtbevestiging vastgelegd, nog voordat wij de buurt in waren geweest. Dat druiste in tegen hoe wij buurtgericht werken invulling willen geven. Een organisch proces, waar je van tevoren niet weet wat de resultaten gaan zijn en je deze dan ook niet kunt vastleggen. 


Wij moesten weer terug naar de tekentafel. Wat werkt goed en niet goed in onze aanpak? We waren er snel uit. De combinatie van onze achtergronden, sociaal (Ben en Jorben) en ontwerp (Antonie) daar zit de sleutel tot het succes: social design. Wij hebben onszelf nog twee weken social designers genoemd, maar dat werd snel buurtdesigners. Want dat is wat we doen. De Buurtontdekkers zijn buurtdesigners die samen met bewoners de vraagstukken in de buurt oplossen. Daarbij zijn wij altijd gericht op sociale verandering door sociale innovatie. Sociale innovatie is voor ons de ontwikkeling en implementatie van nieuwe oplossingen en ideeën voor de sociaal maatschappelijke vraagstukken in de buurt. Om dit succesvol te kunnen uitvoeren zijn er vernieuwende manieren van samenwerking nodig. Daarbij gaat het in ieder geval om co-creatie, waarbij alle partijen gelijkwaardig verantwoordelijk en betrokken zijn en samenwerken aan dezelfde ambitie.