DE BUURT

Wij coachen bewoners en professionals bij het ontwerpen en uitvoeren van oplossingen voor de vraagstukken in de buurt. Vanuit de 6 stappen BUURTDESIGN.


  1. AMBITIE
  2. ONTDEKKEN
  3. VRAAGSTUKKEN
  4. OPLOSSINGEN/IDEEËN
  5. PROTOTYPE
  6. TESTEN

BUURTDESIGN is onze nieuwe buurtaanpak met impact. Op dit moment wordt buurtdesign uitgevoerd in Vaassen en Glimmen. In beide praktijken zijn bewoners, partners en opdrachtgevers erg enthousiast over onze buurtaanpak. De buurtdesign aanpak is innovatief, creatief en concreet. Het leidt tot nieuwe oplossingen en ideeën voor de vraagstukken in de buurt. De vraagstukken worden aangepakt vanuit designteams of innovatielabs. Snel (zichtbare) resultaten boeken maakt mensen enthousiast en zorgt ervoor dat er steeds meer bewoners aanhaken. 

'Een ontdekker is iemand die iets ontdekt wat al bestond, maar nog niet gevonden of bekend was.'

AMBITIE

' Het kan toch niet waar zijn dat, ...?' Welke verwondering hebben de bewoners in de buurt? Waar zijn mensen verbaasd over? De onderwerpen waarover mensen zich verwonderen zijn vaak de vraagstukken die bewoners belangrijk vinden, niet eenvoudig op te lossen zijn, maar wel grote gevolgen hebben als ze niet worden opgelost. Het gaat dan vaak om complexe vraagstukken. Welke gezamenlijke ambitie hebben bewoners en partners bij het vraagstuk. Welke gezamenlijke doelen willen we bereiken? Welke kernwaarden horen daarbij?

ONTDEKKEN

‘Een ontdekker is iemand die iets ontdekt wat al bestond, maar nog niet gevonden of bekend was.’  Wat leeft en speelt er in de buurt? Waar lopen bewoners tegenaan? Wat zijn de wensen en behoeften? Verdiepen in de problemen en de kansen.

VRAAGSTUKKEN

Definiëren van het probleem en de kans. Vanuit het perspectief van de bewoners formuleren. Welke vraagstukken vinden bewoners het belangrijkste.

OPLOSSINGEN/IDEEËN

Zoveel mogelijk oplossingen en ideeën bedenken. De beste ideeën en oplossingen uitkiezen.

PROTOTYPE

Leren en experimenteren staat hierin centraal. Aantal vereenvoudigde/goedkope versies van de oplossing/het idee maken en testen. Beperkingen en gebreken aan het licht brengen. Oplossingen worden omarmd, verbeterd, herontworpen of verworpen. Hoe reageren bewoners op het prototype van de gekozen oplossing/het idee? Qua gedrag, gevoel, verstandelijk.

TESTEN

Het prototype laten testen door bewoners. En daar weer van leren. 

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN